เครียดในการเรียน ธรรมช่วยได้อย่างไร
 
pdharma
pdharma
วันที่  8 ก.ย. 2564
หมายเลข  37004
อ่าน  98

นักเรียน นักศึกษาที่มีความเครียดจากการเรียน เช่น สอบได้คะแนนไม่ดี อ่านหนังสือไม่ทัน ติด F สอบตก กลัวพ่อแม่เสียใจ อายเพื่อน ต่างๆ เหล่านี้ รู้สึกบีบคั้นในใจ บ้างหาทางออกไม่ได้ ก็ฆ่าตัวตาย บ้างก็ป่วยทางจิตเวช

ถึงรู้ว่าเป็นโทสะบ้าง เป็นโลภะบ้าง แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร บ้างก็ว่า ฟังธรรม ก็ไม่ช่วยให้สอบได้

ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน จะช่วยได้อย่างไร

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมไม่สาธารณะกับทุกคน ความเห็นถูกไม่สาธารณะกับทุกคน ดังนั้นจุดประสงค์การศึกษาธรรม ไม่ใช่เพื่อได้ เพื่อคลายทุกข์ ไไม่ใช่เพื่อสอบได้ แต่เพื่อปัญญาเข้าใจความจริง ถ้าเพื่อได้ ก็เพิ่มกิเลส และตราบใดที่ยังมีกิเลสมาก ปัญญายังน้อยก็เป็นธรรมดาที่ยังทุกข์มาก ดังนั้น การฟังพระธรรมค่อยๆ เข้าใจความจริงไปทีละน้อย แม้ทุกข์ เครียด ก็ไม่พ้นจากธรรม และ หากได้อ่านประวัติพของพระภิกษุในสมัยพุทธกาล การฆ่าตัวตาย เมื่อมีเหตุปัจจัย ก็เกิดได้ แม้เป็นพระภิกษุ ด้วยอำนาจกรรมเก่าบ้าง นี่คือความซับซ้อนความเป็นไปของธรรม ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้ามีความเข้าใจพระธรรม จะเป็นที่พึ่งในทุกที่ทุกสถานอย่างแน่นอน ไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเลย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม แม้ว่าจะสอบไม่ได้ สอบไม่ผ่าน ก็พยายามเรียนใหม่ ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อน และที่สำคัญ แม้ว่าจะสอบไม่ผ่าน ก็ไม่ใช่เครื่องกั้นในการเป็นคนดี ด้วย สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้ เป็นประโยชน์ต่อไป ชีวิตยังมีค่า ที่จะได้เป็นไปเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา เป็นที่พึ่งต่อไป ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Witt
วันที่ 10 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ต.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

การที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม ทำให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หมดไป ไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆ จากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ควรสั่งสมไปทุกภพทุกชาติ นั่นก็คือ กุศล (รวมถึงการอบรมเจริญปัญญา ในชีวิตประจำวันด้วย)

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ