การปฏิบัติผิดเป็นอันตราย

 
unnop.h
วันที่  27 ส.ค. 2564
หมายเลข  36017
อ่าน  762

* การปฏิบัติผิดคือการทำตามวิธีการต่างๆ ด้วยความเห็นผิดว่าเป็นหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งความจริง และดับกิเลสได้ แต่เป็นหนทางผิดที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

* เหตุที่ทำให้มีการปฏิบัติผิดก็คือความไม่รู้ตามความเป็นจริง เพราะไม่ฟังพระธรรมด้วยดี ไม่สนทนาสอบถามกับบัณฑิต ไม่พิจารณาไตร่ตรองในความละเอียดของพระธรรมที่ได้ฟัง จึงไม่มีความเข้าใจในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน แล้วก็หาวิธีการที่จะทำด้วยความเป็นตัวตน

* คำว่า "ปฏิบัติ" มาจากบาลีว่า "ปฏิปัตติ" ปฏิ แปลว่า เฉพาะ ปัตติ แปลว่า ถึง ดังนั้นปฏิปัตติหรือปฏิบัติ จึงแปลว่า "ถึงเฉพาะ" ซึ่งหมายความว่า ถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมทีละหนึ่ง ด้วยสติและปัญญาที่ระลึกรู้ตรงสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง อย่างเป็นปกติในขณะนี้เอง จึงไม่ใช่การจะไปทำอะไร ที่ไหนเลย

* การปฏิบัติผิด เพราะมีความเห็นผิด มีอันตราย โทษ ภัย อย่างมาก เพราะทำให้ดำเนินไปในหนทางที่ผิด ซึ่งนำไปสู่ความหลงผิดว่าได้รู้ความจริง และความหลุดพ้นผิดคิดว่าดับกิเลสได้แล้ว จึงไม่มีโอกาสที่จะได้อบรมเจริญปัญญา เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เลย และที่สำคัญคือเป็นการทำลายพร ะธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสื่อมสูญ ซึ่งมีโทษอย่างยิ่ง


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 27 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
apichet
วันที่ 29 ส.ค. 2564

อนุโมทนาสาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ