ไม่ประมาทในการฟังพระธรรม

 
unnop.h
วันที่  13 ส.ค. 2564
หมายเลข  35398
อ่าน  580

* ความไม่ประมาทคือไม่ปราศจากสติ เพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ในทางที่ดีงาม จิตที่ดีงามทั้งหมด เช่น กุศลจิต ทุกระดับตั้งแต่ขั้นทาน ขั้นศีล ขั้นภาวนา ต้องมีสติเกิดร่วมด้วยเสมอ

* ดังนั้นพระปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม" จึงหมายรวมถึงการอบรมเจริญกุศลคุณความดีทุกประการจนบริบูรณ์ ถึงความเป็นพระอรหันต์ ดับกิเลสได้หมดสิ้น

* การที่กุศลคุณความดีทั้งหลายจะเจริญเพิ่มขึ้น มั่นคงขึ้น ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญา ซึ่งปัญญาเป็นองค์สำคัญที่จะปรุงแต่ง นำไปให้กุศลทั้งหลายเจริญไพบูลย์ขึ้น

* ดังนั้น จึงต้องไม่ประมาทในการฟังพระธรรม ซึ่งแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆ (ตัวจริงของธรรม) ที่ละเอียด ลึกซึ้ง รู้ได้ยากยิ่ง โดยการเป็นผู้ฟังด้วยดี คือไตร่ตรองอย่างละเอียด ตรงตามพระธรรมในแต่ละคำ ไม่รีบด่วนด้วยความหวังความต้องการที่จะรู้เร็วๆ ไม่ผิวเผินคิดว่ารู้แล้ว ไม่คิดเองไปตามความเห็นของตน สติปัญญาและกุศลคุณความดีต่างๆ จึงจะค่อยๆ เจริญขึ้นตามลำดับ


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เฉลิมพร
วันที่ 18 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 4 ต.ค. 2565

กราบยินดีในความดีของ อ.อรรณพ หอมจันทร์ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 7 ต.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ