มรดกธรรม

 
unnop.h
วันที่  10 ส.ค. 2564
หมายเลข  35376
อ่าน  589

* พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว เป็นมรดกที่มีค่าสูงสุดสำหรับชาวพุทธ ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบได้เลย

* มรดกอื่นใดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆ เป็นต้น ที่บิดามารดามอบให้บุตร ก็มีประโยชน์เพียงเพื่อจะใช้ในชาตินี้เท่านั้น หรืออาจสูญหาย ทำลายไปก็ได้ แต่มรดกคือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้พุทธบริษัทนั้น ย่อมเป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้ ชาติต่อๆ ไป และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะทำให้ถึงการรู้แจ้งความจริง จนถึงการดับกิเลสได้หมดสิ้น

* ดังนั้น มรดกอันล้ำค่าก็คือพระธรรม ที่ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง แต่การจะเป็นผู้รับมรดกคือพระธรรมได้นั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงในการฟังและไตร่ตรองตามคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม เพื่อเป็นที่อาศัยให้พุทธบริษัทได้ศึกษา อบรมสะสมอุปนิสัยในความเข้าใจธรรมถูกต้องว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดอารักขาจิตเพิ่มขึ้นๆ ในชีวิตประจำวัน

* เมื่อมีความเข้าใจในความเป็นธรรมที่ได้ฟังจนมั่นคง สติและปัญญาอีกระดับหนึ่ง ก็จะเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง โดยไม่ใช่ความเข้าใจขั้นฟัง ขั้นไตร่ตรองเท่านั้น

* การค่อยๆ รับมรดกธรรมคือปัญญา จึงเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจในขั้นการฟัง การไตร่ตรองถูกต้องตรงตามพระธรรม การระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จนกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริง คือการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระอริยสาวก จึงจะเป็นผู้รับมรดกธรรมอย่างแท้จริง


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 10 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มังกรทอง
วันที่ 10 ส.ค. 2564

เมื่อมีความเข้าใจในความเป็นธรรมที่ได้ฟังจนมั่นคง สติและปัญญาอีกระดับหนึ่ง ก็จะเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง โดยไม่ใช่ความเข้าใจขั้นฟัง ขั้นไตร่ตรองเท่านั้น

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 10 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ