เห็นคุณค่าของความดี

 
unnop.h
วันที่  7 ส.ค. 2564
หมายเลข  35299
อ่าน  890

* จะเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของความดีได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อรู้จักความดีตามความเป็นจริง

* การที่จะรู้จักความดีตามความเป็นจริง ก็ต้องฟังพระธรรม และเข้าใจธรรมว่า ธรรมคือสิ่งที่มีจริง ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ซึ่งความดีก็เป็นธรรม ความไม่ดีก็เป็นธรรม เพราะเป็นสภาพที่มีจริงๆ ที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ

* บุญ คุณความดี เป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศล และนำมาซึ่งประโยชน์สุข คือเป็นที่ต้านทาน เป็นที่เร้น เป็นที่พำนัก เป็นที่พึ่งอาศัย ให้พ้นจากโทษภัยต่างๆ ที่เป็นผลของบาปอกุศล และนำไปสู่สุคติภูมิ

* ปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจสภาพธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลอุปการะให้คุณความดีทั้งหลายไพบูลย์เพิ่มขึ้นๆ

* ปัญญาและคุณความดีทั้งหลายที่ค่อยๆ เจริญขึ้น จะละคลายขัดเกลา กิเลส อกุศล ความไม่ดีต่างๆ ของจิตใจไปตามลำดับ


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 8 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มังกรทอง
วันที่ 8 ส.ค. 2564

การที่จะรู้จักความดีตามความเป็นจริง ก็ต้องฟังพระธรรม และเข้าใจธรรมว่า ธรรมคือสิ่งที่มีจริง ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ซึ่งความดีก็เป็นธรรม ความไม่ดีก็เป็นธรรม เพราะเป็นสภาพที่มีจริงๆ ที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ