ธรรมลึกซึ้ง

 
unnop.h
วันที่  8 ส.ค. 2564
หมายเลข  35352
อ่าน  590

* เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ ๗ สัปดาห์ ทรงมีพระดำริดังข้อความนี้ ซึ่งแสดงถึงความลึกซึ้งสุดประมาณของธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้ และความยากยิ่งที่ผู้ใดจะรู้ตามได้

* มีข้อความอุปมาถึงความที่ธรรมลึกซึ้ง เห็นได้ยาก และรู้ตามได้ยากไว้ว่า "พระธรรมนี้ลึกซึ้งดุจลำน้ำหนุนแผ่นดินไว้ เห็นได้ยาก ดุจเมล็ดผักกาดที่ถูกภูเขากำบังไว้ ตั้งอยู่ และรู้ตามได้ยาก ดุจการแยกปลายด้วยปลายของขนสัตว์ที่ผ่าออก ๑๐๐ ส่วน"

* สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ลึกซึ้ง เพราะเห็นตามความจริงได้ยากยิ่งว่า เป็นธรรมแต่ละอย่าง ที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ เลย และโลภะคือความติดข้อง ความอยาก ความต้องการ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีทุกข์ต่างๆ ก็ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ เพราะเป็นสภาพที่ลวงล่อ หลอกให้ยึดถือในสิ่งต่างๆ ด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริง

* พระนิพพาน ซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เกิดดับ ก็ยากยิ่งที่จะประจักษ์แจ้งได้ เพราะเป็นสภาวะที่สงบ ประณีต ละเอียด ลึกซึ้งสุดประมาณ และหนทางที่จะประจักษ์แจ้งพระนิพพาน ก็ยากยิ่งที่จะเข้าใจและอบรมเจริญได้ เพราะเป็นหนทางที่ลึกซึ้งของปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังพระธรรม การระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จนถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตามลำดับ

* การที่จะค่อยๆ เข้าใจในความลึกซึ้งของธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง ต้องอาศัยการฟัง และไตร่ตรองตามพระธรรมด้วยความไม่ประมาท จะคิดคาดคะเนเอาเองไม่ได้เลย เพราะธรรมละเอียด และรู้ได้เฉพาะผู้ที่มีปัญญาเท่านั้น


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 8 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มังกรทอง
วันที่ 8 ส.ค. 2564

สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ลึกซึ้ง เพราะเห็นตามความจริงได้ยากยิ่งว่า เป็นธรรมแต่ละอย่าง ที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ เลย และโลภะคือความติดข้อง ความอยาก ความต้องการ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีทุกข์ต่างๆ ก็ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ เพราะเป็นสภาพที่ลวงล่อ หลอกให้ยึดถือในสิ่งต่างๆ ด้วยความไม่รู้ตามความเป็นจริง

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lack
วันที่ 7 ก.ย. 2564

สาธุ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
swanjariya
วันที่ 18 ธ.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์และกราบยินดีในกุศลทุกประการ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ