เห็นโทษแม้ในผลของบุญ

 
unnop.h
วันที่  30 ก.ค. 2564
หมายเลข  35131
อ่าน  819

* กุศลหรือบุญ เป็นสภาพจิตที่ดีงาม เพราะตัดหรือชำระความไม่ดีของจิตใจ คือกิเลสอกุศล

* กุศลหรือบุญทั้งหลาย ย่อมให้ผลที่ดี คืออำนวยให้ได้รับความสุข โดยเป็นปัจจัยให้ได้เกิดในสุคติภูมิ และได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบกายที่น่าพอใจ

* เมื่อได้รับผลของบุญ ซึ่งน่าพอใจแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะติดข้องในผลของบุญ จึงทำบุญเพื่อหวังผลที่น่าพอใจของบุญ หรือทำบุญเพราะกลัวผลของบาปอกุศลที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งทั้งหมดไม่ได้มีความเข้าใจในความเป็นธรรม และมีแต่ความหวังความต้องการในผลที่น่าพอใจ ซึ่งก็เป็นโลภะ เป็นอกุศล ขณะนั้นกุศลก็ไม่ได้เจริญ แต่กลับบั่นทอนกุศลให้น้อยลง

* ดังนั้น การศึกษาพระธรรมด้วยความตรงและละเอียด จึงจะเห็นโทษของผลของบุญ ที่จะทำให้เกิดความหวังความต้องการ แก่ผู้ที่ไม่ตรงและไม่ละเอียดในธรรมว่า ความหวังความต้องการผลที่น่าพอใจนั้น เป็นอกุศลธรรมซึ่งมีโทษ ที่จะทำให้กุศลไม่เจริญไพบูลย์

* และความเข้าใจในความเป็นธรรมตามความเป็นจริงว่า แม้ผลของบุญ ก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดตามปัจจัยและก็ดับไป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน จึงจะละคลายความติดข้องในสภาพธรรมทั้งหลายได้ต่อไป


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 30 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Tuangporn
วันที่ 31 ก.ค. 2564

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ