ไม่ควรคิดไม่ดีกับใครๆ

 
unnop.h
วันที่  3 ส.ค. 2564
หมายเลข  35191
อ่าน  858

* ความคิดไม่ดี คือความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสอกุศล เช่น ความคิดเพ่งเล็งลักทรัพย์ผู้อื่น ความโกรธ ความพยาบาท ความริษยา ความคิดแข่งดี ความลบหลู่ ดูหมิ่น ผู้อื่น

* ขณะที่คิดไม่ดีกับผู้อื่น ย่อมเป็นโทษกับตนเอง เพราะความไม่ดีทั้งหลายที่เกิดกับจิต ย่อมประทุษร้ายจิตในขณะนั้นให้เศร้าหมองเป็นอกุศล และยังสะสมเพิ่มพูนความไม่ดีสืบต่อไปในจิตให้มากยิ่งขึ้น

* ถ้าความคิดไม่ดีนั้นถึงขั้นล่วงเป็นอกุศลกรรม คือทำให้เกิดการเบียดเบียน ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกาย วาจา ก็สามารถให้ผลเป็นทุกข์ โทษ ภัยต่างๆ ต่อไป มีการเกิดในอบายภูมิ เป็นต้น

* และถ้าคิดไม่ดีกับท่านผู้ที่มีคุณ มีธรรมอันงาม จนทำให้เกิดอกุศลกรรมที่ประทุษร้ายต่อท่าน ก็จะยิ่งมีโทษมาก

* การฟังพระธรรม อบรมปัญญา จะทำให้เข้าใจในความเป็นธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นโทษของกิเลสอกุศล และละคลายขัดเกลาความคิดไม่ดีต่อผู้อื่นไปตามลำดับ เพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่า เป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 3 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
natthayapinthong339
วันที่ 3 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
siraya
วันที่ 4 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Fongchan
วันที่ 5 ส.ค. 2564

ยินดียิ่งในกุศลจิตค่ะ✨

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ