ขอเชิญสนทนาเรื่อง มศพ. กับ พล.ต. ดร. วีระ พลวัฒน์

 
มศพ.
วันที่  27 ก.ค. 2564
หมายเลข  35119
อ่าน  1,438

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด สนทนาเรื่อง มศพ. กับ พล.ต. ดร. วีระ พลวัฒน์

ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.สนทนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

สำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนทนาออนไลน์หรือส่งคำถาม กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง Line Open Chat กลุ่ม “ส่งคำถามสนทนาธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ มศพ.” เข้าร่วมกลุ่มโดยกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

www.dhammahome.com/rd/openchat

รับชม/รับฟังถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์

www.dhammahome.com/live

YouTube

www.dhammahome.com/rd/dhammahometv

วิทยุออนไลน์ (เฉพาะเสียง)

www.dhammahome.com/radio

Facebook

www.dhammahome.com/rd/fb

รับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์นี้

กิจกรรมของ มศพ.


...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
วันที่ 28 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มังกรทอง
วันที่ 28 ก.ค. 2564

อริยสาวกนั้นย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้แจ้งได้ด้วยตัวเอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ * ได้ไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนได้โดยไม่มีใครจะยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ชญานิษฐ์
วันที่ 28 ก.ค. 2564

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 23 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ