การอุทิศส่วนกุศล
 
Guest
วันที่  15 เม.ย. 2550
หมายเลข  3451
อ่าน  2,342

การอุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ผู้รับจึงจะได้รับส่วนกุศล


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 เม.ย. 2550

 เมื่อมีการเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ทาน ศีล ภาวนา  ย่อมอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้  จะได้รับหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้นั้นรับรู้ในบุญที่เราทำ เป็นต้น

ขอเชิญอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

การทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ถามถึงเรื่องการทำบุญ อุทิศให้กับคนตาย 

การอุทิศบุญให้ผู้ตาย 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 เม.ย. 2550

กุศลทุกอย่างในบุญกิริยา ๑๐  สามารถอุทิศได้

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔- หน้าที่ 305

ข้อความบางตอนจาก  มัจฉทานชาดก

พระโพธิสัตว์ได้ให้อาหารที่เหลือแก่ปลาทั้งหลายในแม่น้ำคงคาแล้วให้

ส่วนบุญแก่เทวดาประจำแม่น้ำ.  เทวดาพออนุโมทนาส่วนบุญเท่านั้น

ก็เจริญพอกพูนด้วยยศอันเป็นทิพย์  จึงรำพึงถึงความเจริญยศของตน

ก็ได้รู้ถึงเหตุนั้น. 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 19 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ