การอุทิศบุญให้ผู้ตาย
 
มหา
วันที่  14 พ.ค. 2549
หมายเลข  1221
อ่าน  1,917

การทำทานกับผู้ที่มีศีลห้า สามารถอุทิศบุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่หรือว่าต้องทำกับพระภิกษุเท่านั้น


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 15 พ.ค. 2549

กุศลทุกชนิดสามารถอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ ในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อมีญาติผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว มีการนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกมารับทานเพื่ออุทิศส่วนบุญให้ญาติ หรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มารับทาน เพื่ออุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในบางเหตุการณ์ไม่มีบรรพชิต ผู้มีศีลสามารถทำทานกับอุบาสกผู้มีศีลแล้วอุทิศส่วนบุญให้เปตชนได้เช่นกัน ดังเรื่องในพระสุตตันตปิฎกเปตวัตถุ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 15 พ.ค. 2549
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ