มีเจตสิกใดที่เกิดกับโลภะมูลจิตเท่านั้นนอกจากมานะเท่านั้นบ้างครับ
 
lokiya
lokiya
วันที่  9 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34379
อ่าน  66

-


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความเข้าใจเบื้องต้น คือ ไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใด ก็ล้วนแล้ว มีเจตสิก เกิดร่วมด้วยตามควรแก่จิตประเภทนั้นๆ ซึ่งจะต้องค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆ

แม้กล่าวถึง โลภมูลจิต (จิตที่มีโลภะเป็นมูล) ก็ไม่ได้หมายความว่า มีเฉพาะอกุศลเจตสิกเท่านั้น แต่ยังมีเจตสิกอื่นๆ ด้วย ซึ่งไม่ขาดเลย คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ประเภท นอกจากนั้น ก็มี อัญญสมานาเจตสิก ตามสมควรแก่โลภมูลจิตประเภทนั้นๆ แต่ที่สำคัญ เจตสิกฝ่ายดี ทั้งหมด จะไม่เกิดร่วมกับอกุศลจิต ใดๆ เลย


มานะ ความสำคัญตน เป็นอีก ๑ อกุศลเจตสิก ที่เกิดร่วมกับโลภมูลจิต นอกจากนั้น ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ก็เกิดร่วมกับโลภมูลจิต ไม่เกิดกับอกุศลจิตประเภทอื่น แต่มานะ กับ ความเห็นผิด จะไม่เกิดพร้อมกัน และที่สำคัญ โลภะ นั่นเอง ที่เกิดร่วมกับโลภมูลจิต เท่านั้น ไม่เกิดกับอกุศลจิตประเภทอื่นเลย ครับ

ขอเชิญศึกษาจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

โลติกะ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ