หลังการเห็นดับลง ไม่มีการคิดนึกต่อ แต่เกิดการได้ยิน ได้กลิ่นฯลฯต่อทันที ได้หรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  10 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34385
อ่าน  78

.


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ทุกขณะของชีวิต ก็คือ การดับดับสืบต่อกันของจิตแต่ละขณะๆ เป็นไปอย่างไม่ขาดสาย จิต เมื่อจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ แล้ว มี ๒ ประเภท คือ จิตที่เป็นวิถีจิต กับ จิตที่ไม่ใช่วิถีจิต ซึ่งก็ต้องกล่าวถึงความหมายของจิต ๒ ประเภทนี้ เป็นเบื้องต้นก่อนว่าวิถีจิต คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารหนึ่งทวารใดใน ๖ ทวาร (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) ในการรู้แจ้งอารมณ์

ซึ่งได้เรียนถาม อ..วิชัย เพิ่มเติมในประเด็นนี้ คือ เมื่อวิถีจิตทางปัญจทวารดับไปแล้ว จะไม่สามารถเกิด ปัญจทวารต่อทันที ต้องมีภวังค์ขั้นและเกิดมโนทวารวิถี จึงเกิด ปัญจทวารวิถีอีกได้ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีใครยับยั้งความเป็นไปของจิตแต่ละขณะได้เลย แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธรรม ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แม้จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้น ก็เป็นไปตามลำดับด้วยดี ไม่มีสับลำดับกันได้เลย ไม่มีเราแม้แต่ขณะเดียว มีแต่ธรรมเท่านั้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เฉลิมพร
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Witt
วันที่ 16 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ