ความรักอาศัยเรือน
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  10 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34388
อ่าน  137

ความรักอาศัยเรือน หมายความถึงอะไร และ หมายความว่าอย่างไรคะ ขอบพระคุณที่ให้ความเข้าใจค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อกล่าวถึงความรักอาศัยเรือน แล้ว ก็ไม่พ้นจากความติดข้องยินดีพอใจ (โลภะ) ที่เป็นไปในเรือน กล่าวคือ กามคุณ ๕ (รูป เสียง กลิ่น รส และ สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย ซึ่งได้แก่ ธาตุดิน ธาตุไฟ และธาตุลม ๓ รูป ที่ปรากฏทางกาย) ที่กล่าวว่า เรือน คือ กามคุณ ๕ ก็เพราะว่า สิ่งเหล่านี้ เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของความติดข้องเป็นปกติในชีวิตประจำวัน และ ในบางนัย อย่างเช่น ในพระวินัย จะแสดงถึง ความรักอาศัยเรือน ว่า เป็นความรักความผูกพันในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่สาว น้องสาว เป็นต้น ซึ่งว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ก็ไม่เปลี่ยนเลย โลภะ เป็น โลภะ เป็นความติดข้องยินดีพอใจ ส่วนสิ่งที่เป็นที่ติดข้องยินดีพอใจ ก็ไม่พ้นจากกามคุณ ๕ เลย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เฉลิมพร
วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
มังกรทอง
มังกรทอง
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

เป็นผู้ตรงในการฟังพระธรรม และไตร่ตรองเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นธัมมะ ไม่ใช่เรา น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ