เห็นผิดในขันธ์
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  7 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34368
อ่าน  119

* เพราะมีสภาพธรรมที่เป็นขันธ์ ซึ่งอาศัยปัจจัยปรุงแต่ง เกิดแล้วดับ และการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมรวดเร็วสุดประมาณ จึงทำให้เป็นนิมิต บัญญัติ สัตว์บุคคล เรื่องราวต่างๆ

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกขันธ์ ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็น 5 ขันธ์ คือ

- รูป คือสภาพที่ไม่รู้อะไร เช่น สี เสียง กลิ่น รส เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง ตึง-ไหว

- เวทนา คือความรู้สึก ได้แก่ สุขกาย ทุกข์กาย สุขใจ ทุกข์ใจ และเฉยๆ คือไม่สุขไม่ทุกข์

- สัญญา คือความจำในสิ่งที่จิตรู้

- สังขาร คือสภาพที่ปรุงแต่งจิต เช่น เจตนา (ความจงใจ) โทสะ (ความขุ่นเคือง) ปัญญา (ความเข้าใจถูก)

- วิญญาณ คือ จิต ซึ่งเป็นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ถูกรู้

* เมื่อไม่เข้าใจขันธ์ตามความเป็นจริง ก็ทำให้มีมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดในขันธ์ ยึดมั่นในขันธ์ว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตน

* ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะฟังพระธรรม อบรมปัญญา เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นๆ จนกว่าจะถึงปัญญาที่รู้แจ้งในความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มิ.ย. 2564

  กราบยินดีในกุศจิต ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Chamai
Chamai
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

กราบขอบพระคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เฉลิมพร
วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ