ต้านทานกรรมไม่ได้
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  10 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34387
อ่าน  89

* กรรม คือเจตนา เป็นสภาพที่จงใจในสิ่งที่จิตกำลังรู้ ดังนั้นจิตทุกๆ ขณะ จึงต้องมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเสมอ

* กุศลกรรมก็คือกุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลจิต อกุศลกรรมก็คืออกุศลเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิต ซึ่งสามารถจะให้ผลต่อไปได้

* การให้ผลของกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม เป็นไปตามกำลังและโอกาสที่กรรมใดกรรมหนึ่งจะให้ผล ไม่มีใครจะมีอำนาจต้านทานไม่ให้กรรมใดให้ผล หรือจะเลือกให้กรรมใดให้ผลได้เลย

* กรรมที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิเป็นบุคคลใดในภพภูมิใด (ชนกกรรม) ก็เป็นไปตามกำลังและโอกาสที่กรรมนั้นๆ จะให้ผล เช่น ถ้าได้กระทำกรรมหนัก มีการฆ่ามารดา บิดา เป็นต้น อกุศลกรรมอันหนักนี้ จะต้องให้ผลไปเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอน แม้จะได้เคยกระทำกุศลกรรมใดๆ ไว้ ก็ไม่เป็นโอกาสที่กุศลกรรมจะให้ผลไปเกิดในสุคติภูมิได้เลย

* ขณะที่ฟังธรรม สนทนาธรรม มีความเข้าใจถูก ขณะนั้นเป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญา ซึ่งจะสะสมสืบต่อไปในจิต และมีโอกาสที่จะให้ผลปฏิสนธิในสุคติภูมิ และอบรมเจริญปัญญาต่อไป

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เฉลิมพร
วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Chamai
Chamai
วันที่ 13 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณมากค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ