โทษของการฆ่าสัตว์
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  10 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34392
อ่าน  124

* ปาณาติบาต คืออกุศลเจตนา ที่กระทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง

* ปาณาติบาต มีองค์ ๕ คือ

- สัตว์มีชีวิต

- รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

- มีจิตคิดจะฆ่า

- มีความพยายามฆ่า

- สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

* ปาณาติบาตที่ครบองค์ สามารถให้ผลปฏิสนธิในอบายภูมิ (นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย) ปาณาติบาตที่ไม่ครบองค์ (คือพยายามฆ่าสัตว์ แต่สัตว์นั้นไม่ถึงตาย) สามารถให้ผลหลังปฏิสนธิและก่อนจุติ (ตาย) คือในขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่

* แม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสุคติภูมิ ด้วยผลของกุศลกรรม แต่ปาณาติบาตที่ได้กระทำแล้ว ทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้ ก็สามารถให้ผลได้ ซึ่งผลอย่างเบาที่สุดของปาณาติบาต ก็คือทำให้มีอายุสั้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ