กรรมฐานเสียง
 
popcorn
วันที่  7 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34365
อ่าน  50

กรรมฐานเสียง อยู่ในกรรมฐาน 40 กอง หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญศึกษาได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อารมณ์กรรมฐาน 40

เราเลือกทำกรรมฐาน 40 ได้ไหม

อารมณ์ 40 อารมณ์


การอบรมเจริญสมถภาวนา ไม่สามารถทำให้ถึงการดับกิเลสได้ แต่การอบรมเจริญวิปัสสนา เท่านั้น ที่จะสามารถถึงการดับกิเลสตามลำดับขั้นได้

สำหรับ เสียง เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ถ้าเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏตามความเป็นจริง เสียง ก็สามารถเป็นที่ตั้งของสติปัญญา ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ในขั้นการฟัง เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็สามารถระลึกรู้เสียงที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ซึ่งเป็นการอบรมเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก 

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

การที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม ทำให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หมดไป ไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆ จากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ควรสั่งสมไปทุกภพทุกชาติ นั่นก็คือ กุศล (รวมถึงการอบรมเจริญปัญญา ในชีวิตประจำวันด้วย)

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ