ตายทุกขณะ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  30 เม.ย. 2564
หมายเลข  34161
อ่าน  117

* แต่ละขณะเดี๋ยวนี้ เป็นสภาพธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างแสนรวดเร็วสุดประมาณ ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ก็ตาม นี่คือความตายในแต่ละขณะ (ขณิกมรณะ) จึงไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ เลย

* การเกิดดับสืบต่อที่แสนรวดเร็วของสภาพธรรมในขณะนี้ ซึ่งยากยิ่งที่จะรู้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นได้ จึงทำให้หลงยึดถือว่ามีเรา มีของเรา เราเป็นนั่นเป็นนี่ และยึดถือผิดว่ามีตัวตนของเราจริงๆ

* หนทางเดียวที่จะเป็นไปเพื่อรู้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นได้ ก็คือการอบรมเจริญสติปัญญา จากการฟังพระธรรม จนเข้าใจความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เราอย่างมั่นคง ก็จะเป็นปัจจัยให้สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ โดยความเป็นอนัตตา และปัญญาก็จะเจริญขึ้นต่อๆ ไป จนประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมในขณะได้ตามความเป็นจริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 2 พ.ค. 2564

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ