ความสงสัยและความเห็นผิดเกิดร่วมกับจิตขณะหนึ่งๆ ได้ไหมครับ
 
lokiya
lokiya
วันที่  18 เม.ย. 2564
หมายเลข  34077
อ่าน  52

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 เม.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความสงสัย เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นอกุศลเจตสิกประการหนึ่ง มีลักษณะที่ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของสภาพธรรม เช่น สงสัยว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีคุณจริงหรือไม่ นรก สวรรค์ ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ บาปบุญมีจริงหรือไม่ และผลของบาปบุญให้ผลได้จริงหรือไม่ ความสงสัย เกิดกับอกุศลจิตประเภทโมหมูลจิต วิจิกิจฉาสัมปยุตต์ เพียงดวงเดียวเท่านั้น ไม่เกิดกับจิตขณะอื่นเลย

ส่วนความเห็นผิด เป็นสภาพธรรมที่เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสภาพธรรม ขณะที่เห็นผิด นั้น เกิดพร้อมกับความติดข้องยินดีพอใจ ขณะที่เห็นผิด ไม่ได้มีความสงสัยเลยในขณะนั้น แต่ปักใจเชื่อด้วยความเห็นที่ผิด นั้นๆ ดังนั้น ความสงสัย กับ ความเห็นผิด จึงไม่ได้เกิดร่วมกัน ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

โมหมูลจิต ๒

ความเห็นผิดเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรม

....ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 19 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ