หนทางของบรรพชิตและคฤหัสถ์ หนทางของพุทธมามกะ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  19 เม.ย. 2564
หมายเลข  34085
อ่าน  81

อ.สุจินต์ : เริ่มฟัง เริ่มรู้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง แม้ในเบื้องต้น ว่าสิ่งที่มี เกิดแล้วก็ดับ จริงหรือเปล่า? ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับ แต่เกิดดับจริงๆ เมื่อสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้น รู้ได้ไหม? ถ้าไม่รู้ก็คือไม่ประจักษ์

เพราะฉะนั้น ที่ใช้คำว่าตรัสรู้ คือ ประจักษ์ขณะที่สภาพธรรมะนั้น เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เมื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้ด้วยว่า สภาพรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้น มีอะไรบ้าง มีสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่ในการรู้แจ้ง และยังมีสภาพรู้ซึ่งไม่ได้เป็นใหญ่ในการรู้แจ้ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น แล้วก็ดับไป ไม่ใช่พูดเปล่าๆ แต่ว่า เดี๋ยวนี้ มีสิ่งนั้นเป็นเครื่องยืนยัน

เพราะฉะนั้น เคารพอะไร ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะ ชื่อ , คิด , แต่ว่า ไม่รู้ว่า "คุณ" นั้นมากมายมหาศาลเพียงใด แต่ละคำ ต้องเข้าถึงจริงๆ ถึงจะรู้ว่า ไม่ใช่เรา ค่อยๆ รู้ว่า ไม่ใช่เรา หนทางที่เป็นพุทธมามกะ เป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือว่า ศึกษาธรรมะที่พระพระองค์ทรงแสดง กล่าวธรรมะที่พระองค์ทรงแสดง ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่ได้เข้าใจแล้ว จนถึงการดับอนุสัยกิเลส

ค่อยๆ เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประพฤติตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงจะเป็นผู้ที่เป็นพุทธมามกะ ไม่ศึกษา ไม่สามารถที่จะเป็นพุทธมามกะได้ อยู่เฉยๆ จะเป็นคนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร

ต้องศึกษา จึงจะรู้ว่า นี่แหละ เป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้สนใจเรื่องอื่น วิชาการอื่น เพราะถ้าสนใจเรื่องอื่น วิชาการอื่น ก็คุยกันเรื่องอื่น สนทนากันเรื่องอื่น แล้วคำของพระองค์อยู่ที่ไหน? เพราะฉะนั้น วิชาการอื่นทั้งหมดเป็นเดรัจฉานวิชา เพราะเหตุว่า ไม่นำไปสู่สวรรค์ หรือว่า มรรคผลนิพพาน ที่จะรู้ความจริง

ติดตามบันทึกการสนทนาฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง : 


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ