ผู้เพิ่งจากไป พ.อ.พญ. ศรีพธู วิทยาสารรณยุต สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๔๑
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 เม.ย. 2564
หมายเลข  34076
อ่าน  977

พันเอกแพทย์หญิง ศรีพธู วิทยาสารรณยุต สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๔๑ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และจะทำการฌาปนกิจ ในวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง "ฌาปนสถานกองทัพบก เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นหน่วยควบคุมกำกับดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานในด้านฌาปนสถาน และ สุสาน อีกทั้ง มีหน้าที่ในการให้บริการจัดการศพกับกำลังพลในกองทัพบก ครอบครัว สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ตลอดจนบุคคลทั่วไปเมื่อเสียชีวิต"

(ข้อมูลจากเวปไซต์ ฌาปนสถานกองทัพบก www.chapanasatarn.com )

ภาพพันเอกแพทย์หญิง ศรีพธู วิทยาสารรณยุต  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๔๑  ได้รับรางวัล แพทย์อาวุโสดีเด่น จากการเป็นอาจารย์แพทย์ผู้วางรากฐานการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา  สังกัดกรมการแพทย์ทหารบก  กระทรวงกลาโหม  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อาลัยอาจารย์ศรีพธู วิทยาสารรณยุต

ถึงเวลา จากไป ไกลกันแล้ว                   

ชีวิตต้อง เคลื่อนแคล้ว อีกครั้งหนึ่ง

สัจธรรม ความจริง ควรคำนึง             

เมื่อกาละ มาถึง ต้องเคลื่อนคลา

ด้วยอาลัย อาจารย์ ศรีพธู                     

พยาธิแพทย์ ท่านผู้ วิชากล้า

เชี่ยวชาญงาน พยาธิ วิทยา                   

รับราชการ ตลอดมา เต็มแรงใจ

เป็นอาจารย์ นักเรียน แพทย์ทหาร         

นักเรียนพยาบาล ด้วยเมตตา เอาใจใส่

สองหลักสูตร แต่รุ่นที่หนึ่ง เป็นต้นไป       

เกษียณแล้ว ยังสอนให้ อีกช้านาน

รับรางวัล เชิดชูเกียรติ พยาธิแพทย์         

เกียรติยศ ชีวิตแพทย์ ที่สร้างสาน

ความสามารถ แห่งการ เป็นอาจารย์       

วางรากฐาน มาตรฐาน วิชาการ

อาจารย์ศรีพธู ผู้เป็น ศรีพธู                     

จริยา เป็นที่รู้ ท่านอ่อนหวาน

มีทานุ- ปนิสัย สมควรกาล                       

โอกาสทาน ท่านไม่ผ่าน ให้เลยไป

อาจารย์ศึกษา พระพุทธ ศาสนา               

ด้วยวิริยา ฉันทะ อันยิ่งใหญ่

มูลนิธิฯ ชมรมพุทธฯ วังพญาไท               

สนทนา ซักถามให้ เข้าใจจริง

ติดตามฟัง ธัมมะ ที่มีจัด                           

ต่างจังหวัด ใกล้ไกล ไม่เกรงกริ่ง

ไปอินเดีย ก็หลายครา ศรัทธายิ่ง             

เตรียมทุกสิ่ง พร้อมเป็นหมอ ของคณะ

เมื่อกาละ มาถึง ในชาตินี้                         

ขอผลที่ ท่านมี อุตสาหะ

คุณความดี สะสมมา เป็นพละ                   

ดลท่านพบ ธัมมะ..ภพหน้าเทอญ


ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
พลตรีหญิงนันทา เกษหอม
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๑๑๑
(ร้อยกรอง)
๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


  ความคิดเห็น 1  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 18 เม.ย. 2564

อนุโมทนาในความดีของท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 เม.ย. 2564

บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขออุทิศแก่ พ.อ.พญ.ศรีพธู  วิทยาสารรณยุต  ขอให้มีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 เม.ย. 2564

ขอแสดงความเสียใจ และขออุทิศส่วนกุศล แด่ พ.อ.พญ. ศรีพธู วิทยาสารรณยุต  ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
papon
papon
วันที่ 18 เม.ย. 2564

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขออุทิศส่วนกุศลให้คุณหมอศรีพธู วิทยาสารรณยุต  ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Jans
Jans
วันที่ 18 เม.ย. 2564

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอศรีพธู และขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำมาแล้ว แด่ พ.อ.พญ. ศรีพธู วิทยาสารรณยุต  ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วย เทอญ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 19 เม.ย. 2564

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณหมอศรีพธู วิทยาสารรณยุต 
ด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ