เห็นค่าของพระพุทธศาสนา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  6 เม.ย. 2564
หมายเลข  34005
อ่าน  25

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๐๙]

เห็นค่าของพระพุทธศาสนา


พูดว่าจะได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา ต้องเห็นค่าสูงสุด มิฉะนั้นแล้วจะรักษาไว้ทำไม ถ้าไม่มีค่าที่ประเสริฐยิ่ง แต่เพราะเห็นความประเสริฐยิ่งสูงค่ายิ่งของพระธรรมจึงดำรงรักษา ไม่ใช่ไปรักษาความผิดๆ อย่างไรๆ ก็รักษากันไปช่วยกันรักษา บวชเณรเยอะๆ นั่น ไม่ใช่การรักษาพระศาสนาเลย เพราะว่าพระศาสนาทุกคำต้องเข้าใจให้ถูกต้อง คิดเองไม่ได้ เพราะไม่มีใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองที่จะรักษาพระศาสนา ต้องเป็นเพราะเข้าใจและเห็นค่าสูงสุด

สิ่งที่ผ่านมาแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ขณะนี้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้อง จะแก้ไขไหม เพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือปัญญาเท่านั้นที่จะแก้ได้ ไม่ใช่เอาความไม่รู้ทั้งหมดมาพยายามแก้ ยิ่งผิด (ไป) ใหญ่

เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าปัญญา คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดง เพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเอง จึงต้องพึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่าธรรมละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ แต่ก็มีผู้ที่สามารถจะเข้าใจได้ จึงทรงแสดงพระธรรม เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่สามารถเข้าใจได้ เราก็กล่าวตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

เพราะฉะนั้นการแก้ไข ไม่ใช่แก้ด้วยคนไม่รู้ หรือความไม่รู้ แต่ต้องเป็นการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทั้งหมดดีแล้ว คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้กว่านั้นได้ ว่า อะไรถูกอะไรผิด แม้แต่ภิกษุในธรรมวินัย ก็ทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยพระวินัยและพระธรรม อยู่ที่ว่าจะแก้ไหม จะแก้ไขไหม ถึงภาวะที่จะล่มสลายแล้วหรือยัง กำลังเป็นอย่างนั้นทุกขณะถ้าไม่แก้

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ