คนเราเกิดมาเพราะอวิชชาหรือความไม่รู้
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 เม.ย. 2564
หมายเลข  34004
อ่าน  44

คณิศร์ : สอบถามครับ คนเราเกิดมาเพราะอวิชชาหรือความไม่รู้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ

อ.อรรณพ : ถูกต้องที่สุดครับ เพราะตราบใดที่มีความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีการกระทำกรรม ซึ่งทำให้ต้องมีการเกิดในแต่ละภพชาติต่อๆ ไปครับ

อวิชชา เป็นปัจจัยแก่สังขาร

อวิชชาอยู่ที่ไหน

อวิชชามาจากไหน


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 เม.ย. 2564

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก 

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ