ทุกวันนี้ ชาวพุทธเริ่มสงสัยว่า พระกับชาวบ้าน ต่างกันตรงไหน?
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 เม.ย. 2564
หมายเลข  34009
อ่าน  80

อ.สุจินต์  : ไม่ทราบว่า ชาวพุทธรู้จักรู้จักภิกษุหรือเปล่า? เพียงแต่เห็นผู้ที่ครองจีวร  แล้วก็ถือบาตร แล้วก็เดินบิณฑบาต นั่นเป็นภิกษุหรือเปล่า? ชาวพุทธเข้าใจเพียงเท่านั้นเอง ว่านี่คือพระภิกษุ แต่ต้องไม่ลืมว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะได้ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรม และ เมื่อ(บุคคล)ได้ฟังธรรมะแล้ว ก็มีผู้ที่สะสมมา ที่จะสามารถสละชีวิตของคฤหัสถ์ เพราะเห็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะขัดเกลากิเลส ในเพศบรรพชิต จึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือน ละกิจของคฤหัสถ์ทั้งหมด บรรพชา เว้นทั่วทุกอย่างที่เป็นกิจของคฤหัสถ์ เพื่อที่จะศึกษาพระธรรม เพื่อขัดเกลากิเลส เพราะเห็นว่า พระธรรมลึกซึ้ง ยากที่จะรู้ได้ ต้องอาศัยการไตร่ตรอง แม้แต่คำว่า "ภิกษุ" ไม่ใช่เพียงแค่เห็นเดินมา ถือบาตร แล้วบอกว่าเป็นภิกษุ นั่นไม่มีเหตุผลอะไรเลย

เพราะฉะนั้น ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่ง จึงสามารถที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าทรงตรัสรู้สิ่งที่ยาก ลึกซึ้ง ไม่ใช่ว่าสามารถที่จะแค่ฟัง แล้วก็รู้ได้ แต่ว่าต้องอาศัยการพิจารณา ไตร่ตรอง เป็นผู้ละเอียด จึงสามารถที่จะเริ่มเห็นพระปัญญาคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิฉะนั้น อะไรทำให้บุคคลหนึ่ง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่ใช่ "ปัญญา"

"...นั่นเป็นภิกษุหรือเปล่า? ไม่อะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ศึกษา ไม่ขัดเกลากิเลส ไม่แสดงธรรมะที่ได้ศึกษา แต่ทำอย่างอื่นหมด แล้วจะเป็นภิกษุไหม?..."

"...ถ้าคฤหัสถ์ไม่ได้ศึกษา คฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัท ก็มีกิจที่จะต้องกระทำ ไม่ใช่งมงาย บอกว่าเป็นพุทธบริษัท แต่ว่าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ศึกษาทุกคำด้วยความเคารพ หลงผิดไปต่างๆ นานา บูชาสิ่งอื่นทั้งหมด ไม่รู้เลยว่าควรบูชาหรือเปล่า ถ้าจะบูชาพระสัมมาสัมพุธเจ้า บูชาด้วยอะไร? ถ้าไม่เข้าใจธรรมะ บูชาหรือเปล่า? แค่นี้ ถ้าไม่เข้าใจธรรมะ บูชาหรือเปล่า? ทุกคำละเอียดมาก เพื่อป้องกันความเห็นผิด เพื่อละการที่จะเข้าใจผิด..."

ติดตามบันทึกการสนทนาฉบับเต็มได้ที่ :


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ