สนทนาพิเศษ ภิกษุยุคนี้กับพระธรรมวินัย (ภาคเช้า) ๔ เมษายน ๒๕๖๔
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 เม.ย. 2564
หมายเลข  34007
อ่าน  21

อ.สุจินต์  : “..ลาสิกขา ได้ทันที อิสระเสรี ไม่มีใครบังคับ เพื่อดำรงพระศาสนา
ด้วยความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อรู้ว่า ไม่สามารถปฏิบัติอย่างพระภิกษุได้
ก็เป็นเพศคฤหัสถ์ ศึกษาธรรมะได้...”

บันทึกการสนทนาธรรมออนไลน์ สนทนาพิเศษ เรื่อง "ภิกษุยุคนี้กับพระธรรมวินัย" (ภาคเช้า) ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสดออนไลน์จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ