คนโง่ย่อมเห็นแก่เงิน
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  23 ก.พ. 2564
หมายเลข  33776
อ่าน  89

*ผู้ที่โง่เขลาคือไม่มีปัญญา ไม่เข้าใจความจริง ย่อมไม่เห็นประโยชน์ของการอบรมปัญญาเพื่อถึงธรรมที่พระอริยะ (ผู้ดับกิเลสได้ตามลำดับ) ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว และดับกิเลสได้ตามความเป็นจริง

*เมื่อไม่รู้ตามความจริง ก็หลงยึดว่า เป็นเรา เป็นของเรา จึงให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทอง และหาสิ่งต่างๆมาเพื่อปรนเปรอให้ตนมีความสุข แต่ชีวิตในแต่ละวัน กลับมีกาย วาจา ใจ ที่เป็นไปด้วยกิเลสอกุศลต่างๆมากมาย

*ตามความจริงแล้ว ชีวิตแต่ละขณะก็เป็นเพียงสภาพธรรมแต่ละอย่าง ที่เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ (ทนอยู่ไม่ได้ เพราะต้องดับไปอย่างรวดเร็ว) และเป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน)

*ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่จะฟังพระธรรม เพื่อเข้าใจความเป็นจริงว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา แม้จะยังไม่ถึงขั้นประจักษ์เช่นนั้นจริงๆ แต่ปัญญาจากขั้นการฟังพระธรรม ก็จะค่อยๆสะสมไปในจิต

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 24 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ