ภิกษุ​ต้อง​อาบัติ​อยู่​สามารถ​ศึกษา​พระ​ธรรม​และ​เข้าใจ​พระธรรม​ได้​หรือไม่​
 
buntig
buntig
วันที่  21 พ.ย. 2563
หมายเลข  33331
อ่าน  133

ภิกษุ​ต้อง​อาบัติ​อยู่​สามารถ​ศึกษา​พระ​ธรรม​และ​เข้าใจ​พระธรรม​ได้​หรือไม่​ ครับ​


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุที่ต้องอาบัติ (ล่วงละเมิดพระวินัย) ยังไม่แสดงอาบัติ ก็เป็นผู้มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นในการบรรลุธรรม ไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ แต่เมื่อเห็นโทษแล้ว แสดงอาบัติ แก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัย ก็ไม่มีอาบัติเป็นเครื่องกั้น แต่สำหรับในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่ ก็สามารถฟังพระธรรมเข้าใจได้ ซึ่งการฟังพระธรรม ก็จะเกื้อกูลให้ท่านได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง จนสามารถที่จะแสดงอาบัติ เห็นโทษโดยความเป็นโทษ จึงสำคัญอยู่ที่ว่า จะฟังพระธรรมหรือไม่ ถ้าไม่ฟัง ยิ่งจะหมดหนทางที่จะเข้าใจถูกเห็นถูก

ใน อัคคิขันธูปมสูตร เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก เพราะได้ฟังพระธรรมด้วยพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุกลุ่มที่ต้องอาบัติหนักขาดจากความเป็นภิกษุ ก็สละเพศไป ภิกษุกลุ่มที่ต้องอาบัติที่ยังไม่ถึงอาบัติหนัก ท่านก็เห็นโทษ รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง ก็พากันลาสิกขา ซึ่งต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง นั่นเอง ส่วนภิกษุกลุ่มที่ท่านเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์ ก็ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 21 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Witt
วันที่ 22 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
buntig
buntig
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ยินดี​ใน​ความ​ดี​ครับ​

 
  ความคิดเห็น 6  
 
lack
วันที่ 26 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ