การบวชแก้บน
 
สาบน้ำผึ้ง
สาบน้ำผึ้ง
วันที่  23 พ.ย. 2563
หมายเลข  33341
อ่าน  185

หนูขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการนับวันบวชค่ะ หนูบนไว้ 2 คืน 3 วัน จะนับยังไงคะ ขอความกรุณา ยกตัวอย่างการนับวันและบอกช่วงเวลาหน่อยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ ๑๖๘

คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น คนทำเหตุดี ย่อมได้ผลดี ส่วนคนทำเหตุชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔- หน้าที่ 341

ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าทุกข์ไม่น่ารักสำหรับท่าน  ท่านก็อย่าทำบาปกรรมทั้งในที่ลับ ทั้งในที่แจ้ง ก็หากว่าท่านจักกระทำหรือกำลังกระทำบาปกรรม ท่านถึงจะเหาะหนีไป ก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลย

(ปุณณิกาเถรีคาถา)


ยุคนี้สมัยนี้ ผู้หญิงไม่สามารถที่จะบวชเป็นเพศบรรพชิตได้เลย และที่สำคัญ บวชแก้บน ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ นั่น ก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของการบวชอีกด้วย  ดังนั้น สิ่งใดก็ตาม ที่ไม่ถูกต้อง แล้วเราไม่ทำสิ่งนั้น นั่น เป็นความถูกต้อง ไม่ใช่ความเสียหายเลย แต่เป็นความอาจหาญอย่างยิ่งที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง เกื้อกูลไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิด และเกื้อกูลให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเมื่อได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้ว ก็จะไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆเลย 

เมื่อเป็นเช่นนี้  ก็จะไม่แนะนำให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุว่า ไม่รู้อะไร แล้วไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ มีแต่จะทำให้ความไม่รู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ควรที่จะเป็นผู้ที่มีเหตุมีผล ไม่ใช่ใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหรือเห็นคนอื่นเขาทำตามๆกันก็ทำตามเขา แต่ควรพิจารณาไตร่ตรองในความเป็นจริง และมีความมั่นคงในคุณความดีพร้อมทั้งเห็นประโยชน์ของการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 24 พ.ย. 2563

"มั่นคงในกรรม และ ผลของกรรม ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว" กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
lack
วันที่ 26 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Witt
วันที่ 26 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ