รักษาประโยชน์สองฝ่าย
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  19 พ.ย. 2563
หมายเลข  33325
อ่าน  70

* คนที่ไม่ฉลาดในธรรม คือไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง ย่อมไม่เห็นคุณของความอดทนของคนที่มีความเข้าใจธรรม ซึ่งเห็นโทษของโทสะ และปรารถนาให้เกิดประโยชน์กับทั้งตนและคนอื่น ด้วยกุศลจิต แต่กลับเห็นว่าคนที่อดทนไม่โต้ตอบ เป็นคนโง่ เพราะกลัว

* ตามความจริงแล้ว คนพาล ที่ไม่เข้าใจธรรม ไม่อดทน คือเป็นอกุศลนั่นแหละ เป็นคนโง่ สำคัญผิดว่าตนนั้นเก่ง มีกำลัง แต่เป็นกำลังของคนโง่ ดังข้อความว่า "กำลังที่เกิดจากความไม่รู้ ชื่อว่า กำลังของคนโง่"

* ส่วนบัณฑิตผู้เข้าใจธรรม ย่อมอดทน ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะมีสติระงับโทสะได้ ด้วยปัญญาที่เห็นโทษของการโกรธตอบคนที่โกรธก่อน

"ประโยชน์ที่ยิ่งกว่าขันติไม่มี"

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ