ออกจากสังสารวัฏฏ์ด้วยปัญญา
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  22 พ.ย. 2563
หมายเลข  33338
อ่าน  118

* สังสารวัฏฏ์ คือความเป็นไปของจิต เจตสิก รูป ตั้งแต่เกิดจนตายในแต่ละภพชาติ ซึ่งในขณะนี้ ที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบทางกาย และคิดนึกทางใจ ก็วนเวียนไปเป็นสังสารวัฏฏ์

* จะออกจากสังสารวัฏฏ์ เพราะความอยาก ไม่ได้เลย แต่ในทางตรงข้าม ที่ต้องอยู่ในสังสารวัฏฏ์มาแสนนาน ก็เพราะความอยาก และความไม่รู้

* การที่จะออกจากสังสารวัฏฏ์ คือไม่มีการเกิดขึ้นของจิต เจตสิก รูป ที่เนื่องด้วยกรรมอีกเลย ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจสังสารวัฏฏ์ คือรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในขณะนี้เอง จนปัญญามีกำลังสามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจจธรรม (ความจริงที่พระอริยะทั้งหลายได้ประจักษ์แจ้งแล้ว) เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับ จนถึงความเป็นพระอรหันต์ ซึ่งดับความอยากและความไม่รู้ได้จนหมดสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 23 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
siraya
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pulit
pulit
วันที่ 26 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ