หวังอะไรก็ยังไม่รู้
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  20 พ.ย. 2563
หมายเลข  33329
อ่าน  83

* เมื่อไม่ได้ฟัง ไม่ได้เข้าใจความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง ทั้งชีวิตในแต่ละชาติ ก็เป็นไปด้วยความไม่รู้ในทุกอย่าง

* เช่น ในชีวิตนี้ ก็มีแต่ความหวังในสิ่งต่างๆมากมาย แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่หวัง ที่ต้องการ นั้นคืออะไร?

* สภาพธรรมของความหวัง ความต้องการ ก็คือโลภะ

* ถ้าไม่เข้าใจธรรม เราก็คิดว่าสิ่งที่เราหวังก็คือ บุคคล ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของต่างๆ ที่เราชอบ ความสุขกาย สุขใจ หรืออะไรๆ มากมาย

* แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า สิ่งที่หวัง หรือสิ่งที่โลภะติดข้อง แท้จริงแล้ว เป็นเพียงธรรมแต่ละอย่างที่เกิดปรากฏแก่โลภะ ด้วยความไม่รู้ แล้วก็ดับไป เช่น สี เสียง กลิ่น รส เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง ตึง-ไหว เห็น ได้ยิน ... ความรู้สึก นึกคิด ซึ่งไม่ใช่บุคคล ทรัพย์สิน สิ่งของใดๆ ทั้งสิ้นเลย แต่ด้วยความเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมที่แสนรวดเร็ว จึงเป็นนิมิต เป็นบุคคล สิ่งของต่างๆ

* ในเมื่อยังไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงว่า หวังในสิ่งที่เพียงปรากฏเกิดแล้วดับไป ก็จะหวังในสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้ต่อๆไป ไม่จบสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ