การบูชาพระชาติ คืออะไรครับ

 
chalit.tu
วันที่  23 พ.ค. 2563
หมายเลข  31882
อ่าน  560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์

อยากเรียนถามอาจารย์ครับ ว่าการบูชาพระชาติ ในชาติปูชกเถราปทาน ในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 32 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1 คืออะไรครับ แล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในกาลที่ท่านเกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติ พวกที่มีความรู้ทางด้านทำลายลักษณะ ก็ทำนายพระลักษณะของพระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่าผู้นี้จักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นผู้ทรงทำประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก ท่านพอได้ยินคำดังกล่าว ก็เกิดความเลื่อมใส ได้ทำการบูชา ปรารภการเกิดขึ้น (ชาติ) ของพระวิปัสสีโพธิสัตว์ที่จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า วิปัสสี ท่านได้ทำการบูชาคล้ายกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นเอง ก็ตามความเป็นไปของท่าน ที่เกิดกุศลจิต น้อมบูชาบุคคลผู้ประเสริฐยิ่ง สำคัญที่กุศลจิตนั่นเองที่เป็นที่บูชา แล้วคุณความดีประการต่างๆ ที่ท่านได้สะสมอบรมเจริญมา ก็ถึงความสมบูรณ์พร้อม ในกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ ในเวลาที่ท่านมีอายุได้ ๘๗ ปี ได้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chalit.tu
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณมากๆ เลยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ