สภาพธรรมต่างๆ
 
Pakki
Pakki
วันที่  23 พ.ค. 2563
หมายเลข  31883
อ่าน  131

ขอยกตัวอย่าง สภาพธรรมของ แม่เลี้ยงลูก จากแรกเกิด จน เติบใหญ่ มีสภาพธรรมเป็นอย่างไรค่ะ?—ลูกที่แม่เลี้ยงมาก็ไม่ใช่ลูกของเขา

การเจริญเติบโตทางร่างกายของลูก ซึ่งมีเวลาต่อเนื่องระยะยาว มีสภาพธรรมอย่างไรบ้างค่ะ?

ช่วยกรุณาอธิบายเพื่อที่ จะได้เข้าใจบ้างว่า ทุกอย่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ไม่ว่าจะเป็นมารดาผู้เลี้ยงดูบุตร หรือ บุตร ก็คือ ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมแต่ละหนึ่ง ๆเมื่อประมวลแล้ว ก็คือ จิต สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ เจตสิก สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต และ รูป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไป ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น บังคับให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น ไม่ได้ เพราะสิ่งใดที่จะเกิด เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัย แม้แต่รูป ที่เราเรียกว่าเป็นกายนี้ ก็มีหลากหลายกลุ่ม มีทั้งกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรม เกิดจากอุตุ เกิดจากอาหาร เกิดจากจิต  ซึ่งทยอยกันเกิดทยอยกันดับ เมื่อเป็นธรรมแต่ละหนึ่ง ๆ จึงไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของของใคร ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจยากอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่ายึดถือในความเป็นเรา ในความเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน มานานแสนนาน  จึงต้องได้อาศัยคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ ศึกษา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ 

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 24 พ.ค. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ