การทำงานไม่คั่งค้าง หมายถึงอย่างไรครับ

 
Artwii
วันที่  20 พ.ค. 2563
หมายเลข  31876
อ่าน  1,599

ขอสอบถามความหมายของประโยคนี้ ครับ ขอบคุณมากครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นผู้รู้จักการทำงานในเวลาที่เหมาะควร เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้าน การงานก็ไม่เสียหาย เป็นเหตุให้ได้รับความสุขในปัจจุบัน ไม่เดือดร้อน ครับ

ข้อความในปรมัตถโชติกา อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ มงคลสูตร มีคำอธิบายไว้ดังนี้

การงานทั้งหลาย มีกสิกรรม ทำไร่นา โครักขกรรมเลี้ยงโคและวณิชกรรม ค้าขายเป็นต้น เว้นจากภาวะอากูล มี การล่วงเลยเวลา การทำไม่เหมาะและการทำย่อหย่อน เป็นต้น เพราะเป็นผู้รู้จักกาล เพราะเป็นผู้ทำเหมาะ เพราะเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน และเพราะไม่ควรพินาศ เหตุถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ชื่อว่าการงานไม่อากูล. การงานไม่อากูลเหล่านั้น อันบุคคลประกอบได้อย่างนี้ ก็เพราะตน บุตรภรรยา หรือทาสและกรรมกร เป็นผู้ฉลาดตรัสว่า เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ ข้าวเปลือกและความเจริญในปัจจุบัน.

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Artwii
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ ขออนุโมทนาครับผม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 28 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ