อกุศลกรรมในอดีต เป็นปัจจัยให้นำเกิดได้ในชาติต่อไป?

 
lokiya
วันที่  7 เม.ย. 2563
หมายเลข  31710
อ่าน  577

อกุศลกรรมในปัจจุบันทำให้นำเกิดในชาติต่อไปได้ไม่สงสัย แต่อกุศลกรรมในอดีตซึ่งจบไปแล้วในชาตินั้น ทำให้นำไปเกิดได้ เป็นอย่างไร ขอความกรุณาช่วยขยายความด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 8 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กรรมที่ได้กระทำแล้ว ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม เป็นสภาพที่ปกปิด เพราะเหตุว่า ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า กรรมที่ได้กระทำแล้วนั้น จะให้ผลเมื่อใด ให้ผลในชาตินี้ ในชาติหน้า หรือ ในชาติต่อๆ ไป แต่จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น และ แม้ได้รับผลในขณะนี้ ก็ไม่รู้ว่าจากกรรมอะไร ในชาติไหน ด้วย

เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมาก กรรมที่นำเกิดที่เป็นชนกกรรมนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะกรรมในชาตินี้ชาติเดียว แม้ว่ากรรมในอดีตอนันตชาติ (ชาติที่ผ่านๆ มาอย่างมากมาย) ที่ได้กระทำแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นชนกกรรม ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น หลังจากจุติจิตของชาตินี้ดับลง เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอกุศลกรรมหนึ่งอกุศลกรรม ใด จะให้ผลนำเกิด ก็เป็นเหตุให้อกุศลจิตเกิดก่อนตาย เมื่อจุติเกิดแล้วดับไป ปฏิสนธิจิตก็เกิดสืบต่อ เป็นสัตว์ในอบายภูมิ ทันที นี้คือ ผลของอกุศลกรรมหนึ่งอกุศลกรรมใด ที่เคยกระทำไว้แล้วในอดีต ซึ่งสะสมสืบต่ออยู่ในจิต ไม่สูญหายไปไหน เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็ทำให้ผลเกิดขึ้น ได้ ถ้าเป็นกุศลกรรมที่นำเกิดก็ทำให้เกิดในสุคติภูมิ เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รู้ว่า กรรมใด จะให้ผลเมื่อใด ที่สำคัญที่สุดแล้วคือ ไม่ประมาท ควรที่จะได้สะสมคุณความดี เป็นคนดี ทำดี และ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

กรรมนิมิต-จุติจิต-ปฏิสนธิจิต

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Junya
วันที่ 8 ธ.ค. 2565

กราบอนุโมทนา ในกุศลจิตค่ะอาจารย์คำปั่น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ