เซฟรูปภาพของคนอื่นในอินเตอร์เน็ต ผิดศีลอทินนาทานหรือไม่
 
Panchamindra
Panchamindra
วันที่  20 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31382
อ่าน  135

การที่เราเซฟรูปภาพของคนอื่นในอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพก่อน อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้ออทินนาทานหรือไม่ครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

องค์ของอทินนาทาน  ตามข้อความใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๙๐  มีดังนี้ 

๑.   ปรปริคฺคหิตํ    (ของที่เจ้าของหวงแหน)     
๒.   ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา    (รู้อยู่ว่า  เป็นของที่เจ้าของหวงแหน)
๓.   เถยฺยจิตฺตํ  (จิตคิดลัก)     
๔.   อุปกฺกโม  (พยายามลัก)     
๕.   เตน  หรณํ  (ลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น)
 

---------------------------

โดยส่วนใหญ่ภาพที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต  เขาก็เผยแพร่กันอยู่แล้ว  เป็นอันรู้กันอยู่แล้ว   ถ้าเขาหวงแหน  ก็คงไม่นำมาลงไว้   ดังนั้น  การที่ผู้อื่นเซฟรูปเหล่านั้นไป  ก็ไม่ได้เข้าข่ายอทินนาทาน  แม้ว่าจะไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของก็ตาม (แต่ไม่ควรกระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของภาพ)    อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นภาพที่จะต้องมีการซื้อขาย  ก็ต้องซื้อก่อน ถึงจะได้ภาพที่มีคุณภาพที่สุดไป  ถ้าไม่ซื้อ  ก็จะไม่ได้ภาพที่มีคุณภาพดังกล่าว ไป   ครับ  (ขอบพระคุณ คุณโสภณ สิงห์แก้ว  โปรแกรมเมอร์เวปไซต์บ้านธัมมะ ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ ครับ)

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Panchamindra
Panchamindra
วันที่ 21 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ