เซฟรูปภาพของคนอื่นในอินเตอร์เน็ต ผิดศีลอทินนาทานหรือไม่
 
Panchamindra
Panchamindra
วันที่  20 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31382
อ่าน  210

การที่เราเซฟรูปภาพของคนอื่นในอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพก่อน อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้ออทินนาทานหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

องค์ของอทินนาทาน ตามข้อความใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๙๐  มีดังนี้ 

๑. ปรปริคฺคหิตํ  (ของที่เจ้าของหวงแหน)     

๒. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา (รู้อยู่ว่า เป็นของที่เจ้าของหวงแหน)

๓. เถยฺยจิตฺตํ (จิตคิดลัก)     

๔. อุปกฺกโม (พยายามลัก)     

๕. เตน หรณํ (ลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น)
 
โดยส่วนใหญ่ภาพที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เขาก็เผยแพร่กันอยู่แล้ว เป็นอันรู้กันอยู่แล้ว   ถ้าเขาหวงแหน ก็คงไม่นำมาลงไว้ ดังนั้น การที่ผู้อื่นเซฟรูปเหล่านั้นไป ก็ไม่ได้เข้าข่ายอทินนาทาน แม้ว่าจะไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของก็ตาม (แต่ไม่ควรกระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของภาพ)   

อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นภาพที่จะต้องมีการซื้อขาย ก็ต้องซื้อก่อน ถึงจะได้ภาพที่มีคุณภาพที่สุดไป ถ้าไม่ซื้อ ก็จะไม่ได้ภาพที่มีคุณภาพดังกล่าว ไป ครับ 

(ขอบพระคุณ คุณโสภณ สิงห์แก้ว โปรแกรมเมอร์เวปไซต์บ้านธัมมะ ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ ครับ)

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Panchamindra
Panchamindra
วันที่ 21 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ