คิดฟุ้งซ่านเกิดจากอะไร
 
yogototo
วันที่  12 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31367
อ่าน  214

คิดฟุ้งซ่านเกิดจากอะไรครับ มีสถานที่สอนทำสมาธิบอกให้นั่งสมาธิเพื่อควบคุมจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน แต่ก็ไม่ได้คำตอบว่าทำไมถึงคิดฟุ้งซ่าน  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 ธรรม เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่เริ่มต้นที่การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย และที่สำคัญ ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าชีวิตประจำวันเป็นธรรม มีธรรมเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยปราศจากธรรม เลย แม้แต่ ความฟุ้งซ่าน ก็มีจริงๆ ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะไม่มีความเข้าใจถูกได้เลย   เพราะความฟุ้งซ่าน เป็นสภาพธรรมที่มีจริงๆ  เกิดขึ้นเป็นไปในขณะที่จิตเป็นอกุศล  แสดงถึงความไม่สงบเลยในขณะนั้น    เพราะเคยสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้น  เคยคิดอย่างนั้นๆ    เมื่อได้เหตุปัจจัย  ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้น 

สิ่งที่มีจริง ที่ควรฟัง ควรศึกษาให้เข้าใจนั้น ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ เลย เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริง จากการได้ฟังได้ศึกษาในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนืองๆ ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมและปัญญารู้ตามความเป็นจริงได้ โดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงๆ แม้ความฟุ้งซ่าน ก็เป็นธรรม ไม่ใช่เรา  

ไม่ควรไปทำอะไรที่ผิด  เช่น นั่งสมาธิ เป็นต้น เพราะไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เข้าใจความจริง   แต่ควรตั้งต้นที่ฟังพระธรรมให้เข้าใจ  เมื่อได้ฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ   ก็จะมีเหตุปัจจัยให้คิดไตร่ตรองถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟัง  แทนที่จะไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่น  ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yogototo
วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 16 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Artwii
Artwii
วันที่ 18 ธ.ค. 2562

อนุโมทนาครับ ผมก็เป็นคนชอบฟุ้งซ่านเหมือนกันครับ แต่พอได้อ่านก็พยายามทำความเข้าใจครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ