พระพุทธศาสนารุ่งเรือง จริงหรือ_ไม่?
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  22 พ.ย. 2562
หมายเลข  31320
อ่าน  921

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ประมวลสาระสำคัญจากการสนทนาพิเศษ
เรื่อง
"พระพุทธศาสนารุ่งเรือง จริงหรือ_ไม่?"
ที่บ้านคุณทักษพล-คุณจริยา เจียมวิจิตร

วันศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
(ทีมงานอาสาสมัครบันทึกวีดีโอการสนทนาพิเศษในวันนี้)

~พระพุทธศาสนารุ่งเรือง จริงหรือ_ไม่?

เพราะเหตุว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรือง  เกือบจะบอกได้ว่าที่สุดในโลก เพราะประเทศอื่นก็ไม่ได้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนามากเท่าประเทศไทยขณะนี้  เท่าที่ทราบ  เพราะเหตุว่า มีสำนักปฏิบัติทั่วโลก ไม่ใช่แต่เฉพาะที่เมืองไทย   ที่เมืองไทยก็มีสำนักปฏิบัติมากจนกระทั่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติ  เพราะฉะนั้น  เขาไม่เข้าใจคำว่าสำนัก ไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติ   เพียงแค่ได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติ   เขาก็ปฏิบัติ  แล้วก็มาสู่สำนัก เพื่ออะไร?  ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมเลย   คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งหรือเปล่า?  นี่เป็นคำถามที่จะให้คิด  เพราะว่าคนส่วนใหญ่ชินต่อการที่จะตาม  แต่ไม่ชินกับการที่จะไตร่ตรองคิดนึกละเอียดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกต้อง ว่า อะไรถูก อะไรผิด  เพราะแท้ที่จริงแล้ว  พระพุทธศาสนา  ไม่ใช่สำนักปฏิบัติ   แต่พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อไหร่?  เมื่อได้ตรัสรู้สภาพธรรม ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง  ไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกมนุษย์   ทั้งมนุษย์โลก   เทวโลก  พรหมโลกทั้งหมด   แล้วพระพุทธศาสนาจะง่ายไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็เข้าใจว่านั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ?   ในเมื่อไม่มีการได้ฟังคำสอนตลอด  ๔๕ พรรษาซึ่งต้องเริ่มจากการฟัง 

~ชาวพุทธหรือคนที่เข้าใจว่าตนเองนับถือพระพุทธศาสนา ประมาทหรือเปล่าที่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กล่าวได้เลยว่าประมาทตั้งแต่ต้นแล้วก็จะประมาทไปเรื่อย ๆ   แล้วอย่างนี้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่า?

~ความจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้  เพราะฉะนั้น  ถ้าคนเข้าใจถูกต้อง ก็สมกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วย  เพราะฉะนั้น  ใครก็ตามที่มีความเข้าใจถูกต้อง   ดีใจไหม  อนุโมทนาด้วยไหมที่เขาเข้าใจถูกต้อง?   ก็อนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง  และถ้ามีคนที่เข้าใจมากกว่าหนึ่งคน   ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์  แต่ต้องเข้าใจจริง ๆ  ไม่ใช่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอ้างว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความรอบคอบเพราะเข้าใจผิด

~พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง ลึกซึ้งเพียงใด   ตลอด ๔๕ พรรษา เพื่ออนุเคราะห์คนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรม  ให้ได้ค่อย ๆ​ เข้าใจขึ้น

~ถ้าไม่มีการศึกษาธรรมให้เข้าใจจริง ๆอย่างมั่นคงทีละคำ  ก็ไม่สามารถจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เพราะพระองค์ตรัสไว้ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นเห็นเรา

~เมื่อไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วจะนับถือพระองค์ได้อย่างไร  

~ถ้าเป็นพระพุทธศาสนา   ก็ต้องเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไม่ใช่คำสอนของคนอื่น

~จะเอาสิ่งที่ผิด   มารวมกับสิ่งที่ถูก   แล้วบอกว่า  ถูก  ได้ไหม?

~เมื่อผิดตั้งแต่ต้น   ก็ผิดไปอีกตลอด

~มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นที่พึ่ง  เท่านั้น  ที่จะรู้ว่าอะไรผิด  อะไรถูก

~ชอบไปนั่งสมาธิ คิดว่า สงบ   นั่น  ไม่ใช่สันติภาวะ (ไม่ใช่สันติภาพ-ไม่ใช่ความสงบ)  เพราะฉะนั้น  จะเข้าใจพระพุทธศาสนาจริง ๆ  เผินไม่ได้  ได้ยินคำไหน   ต้องไตร่ตรอง

~ก็ลองคิดดู  คนหนึ่งรักษาศีล ๕   ดีใจ   เป็นเขาที่รักษาศีล ๕  ได้   กับ  คนที่เว้นจากทุจริตกรรม  ตามศีลแต่ละข้อ   ด้วยการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า ไม่มีเรา  แต่มีธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจะต้องทำให้ผลเกิดขึ้น   เพราะฉะนั้น   ธรรมที่ดีทั้งหมด จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ประการใด ๆเลยทั้งสิ้น   เพราะฉะนั้น   ถ้ายังคงเป็นเรา   แม้ว่ามีศีล   แต่อกุศลมีไหม  และโดยเฉพาะยังยึดมั่นว่าเป็นเรา  ใช่ไหม    เมื่อเป็นเรารักษาศีล  ๕  คนอื่นที่เขาไม่ได้รักษา   นำมาซึ่งกิเลสไหม  มีความสำคัญตนหรือเปล่า   แล้วก็ยังมีกิเลสอื่น ๆอีกมากมาย

~ความเข้าใจ (ปัญญา)  ทำให้ละเว้นทุจริต

~ความเป็นพุทธบริษัท  ต้องมีหน้าที่   เพราะเหตุว่า  เราได้รับความเข้าใจจากใคร  แล้วเราจะไม่ตอบแทนคุณของบุคคลนั้นหรือ?

~ตามพระวินัย   เวลาที่คฤหัสถ์เห็นพระภิกษุทำไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย   คฤหัสถ์ควรทำอย่างไร?   ไม่ลุกรับกราบไหว้

~คำถามหนึ่งที่น่าคิด คือ คฤหัสถ์ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่ง  ศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างยิ่ง   จะสามารถดำรงพระพุทธศาสนาได้ไหม?

~บางคนไม่ฟังธรรม   เพราะผู้พูด  ไม่ใช่พระ    มีเหตุผลอะไร   พระธรรมที่ถูกต้อง  ไม่ว่าใครพูด   เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด   

~คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กรุณาหรือโปรดอย่าทำลาย  เพราะเหตุว่า เป็นสิ่งที่จะดำรงรักษาความถูกต้องที่จะทำให้โลกสว่างด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า อะไรเป็นอะไร  ไม่เห็นว่าสิ่งที่ผิด   เป็นสิ่งที่ถูก 

~อุบาสกอุบาสิกาดำรงพระพุทธศาสนาได้ไหม  เมื่อเข้าใจ  เพราะฉะนั้น  ความเข้าใจต่างหากที่ดำรงพระพุทธศาสนา  ไม่ใช่เพศหนึ่งเพศใด   แต่ต้องเป็นความเข้าใจและเป็นผู้ตรงด้วย  เมื่อบวชแล้วไม่รักษาพระธรรมวินัย   เป็นโทษ  กั้นสวรรค์ มรรค ผล นิพพาน

~เราไม่สามารถที่จะรู้อัธยาศัยของใครได้เลยทั้งสิ้น   บุคคลใดที่บวชแล้ว  ได้ฟังคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงความประพฤติที่ผิด  แล้วก็พยายามที่จะดำรงรักษาพระธรรมวินัยเท่าที่จะเป็นไปได้  ถ้าสามารถเป็นไปได้   คฤหัสถ์พร้อมที่จะทะนุบำรุงสนับสนุน   แต่ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องทั้งพระธรรมและพระวินัย    ถ้ามีเช่นนั้น   เป็นที่ยินดีอย่างยิ่ง   คฤหัสถ์ก็พร้อมที่จะสนับสนุน  

~(ผลจากการกล่าวคำจริง)  มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเป็นคนตรง  เพราะฉะนั้น  สัจจบารมี ต้องมี  เพราะเหตุว่า  ถ้าปราศจากบารมี(ธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส)    ก็ไม่สามารถเข้าใจความละเอียดของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งมีอยู่กับทุกคนไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย   เพราะฉะนั้น  ใครจะรู้ดี  ก็คือว่า   ต่อเมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วรู้ว่าทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเราเคยเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นเรา 

~ต้องมีความอาจหาญร่าเริงที่จะเข้าใจว่า  ถูก คือ  ถูก,    ความผิด  ไม่สามารถจะนำมาซึ่งความดีหรือความถูกต้องใด ๆเลยทั้งสิ้น   เพราะฉะนั้น  สิ่งที่ผิด  จะเก็บไว้ไหม? เพราะฉะนั้น  ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรง(สัจจบารมี)และเป็นผู้ที่มั่นคง(อธิษฐานบารมี) ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต เสื่อมลาภ  มีคนกล่าวร้ายต่าง ๆหรืออะไรต่าง ๆ ...  เพราะเหตุว่า  ทั้งหมดเป็นธรรมจริง ๆ   ธรรมฝ่ายอกุศล  มีแน่นอน   ธรรมฝ่ายกุศล  ก็มีแน่นอน   ทั้งหมด  ก็ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น

~มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง   เมื่อมีพระองค์เป็นที่พึ่งแล้ว   ไม่หวั่นไหวเลยทั้งสิ้น ที่จะดำรงรักษาความถูกต้องของพระธรรมทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย   เพราะฉะนั้น   คนฟังเป็นคนตรงไหมที่จะรู้ว่าคำไหนเป็นคำจริง  เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เพื่อประโยชน์ให้คนฟังได้เข้าใจถูกต้อง  รู้ว่า  สิ่งใดผิด  สิ่งใดถูก  เพื่อจะได้แก้ไข  แต่ถ้ารู้ว่าผิดแล้วไม่แก้ไข   ตรงไหม? 

~อดทนไหม   ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง   ผู้ฟังก็ต้องอดทนด้วย   ฟังทำไม?  ฟังเพื่อรู้ว่าทุกคำที่ได้ฟัง ถูกไหม?   ผู้พูดก็มีความหวังดี  ที่ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้อง   พุทธบริษัทก็ควรจะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อดำรงความถูกต้องไว้สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์  สำหรับผู้ที่ตรงและจริงใจ  เพราะว่า   ทุกอย่างแก้ไขได้    ขึ้นอยู่กับว่าจะแก้ไขหรือไม่แก้ไข?

~พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้   เพื่อละความไม่รู้  ซึ่ง(ความไม่รู้นี้)ทำให้เกิดความไม่สงบทั้งตนเองและทั่วโลก  จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง

~การที่กล่าวคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ก็เพื่อทุกคนชาวโลกทั้งหมดที่มีโอกาสจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ไตร่ตรอง   เข้าใจเมื่อไหร่   ก็เป็นประโยชน์เท่านั้น  และถ้าเป็นประโยชน์มากขึ้น ก็คือ  สามารถที่จะช่วยกันทะนุบำรุงกล่าวคำที่ถูกต้องต่อไป   ถึงแม้ว่าคนทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด     แต่คนใดก็ตามที่เข้าใจ  นั่น   ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนนั้น.

 


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่าน ครับ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 23 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 23 พ.ย. 2562

น้อมกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

#คำจริงมีค่าเมื่อเข้าใจถูกต้องตามเป็นจริง#

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 พ.ย. 2562

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง
และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 23 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 23 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 23 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Ratchaneekul
Ratchaneekul
วันที่ 23 พ.ย. 2562

กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และ ทีมงานทุกท่านค่ะเป็นอย่างสูงค่ะ ที่เกื้อกูลให้ความจริง เพื่อความเข้าใจที่ตรง และ ถูกต้อง เพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิ อันจะนำไปสู่ปัญญาต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธีรพันธ์
ธีรพันธ์
วันที่ 23 พ.ย. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
panasda
วันที่ 23 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ