เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


เวลาเกิดจากอะไรครับ ถ้าไม่มีเวลาจะเป็นอย่างไร
 
ฤทธิไกร
ฤทธิไกร
วันที่  25 ก.ย. 2562
หมายเลข  31189
อ่าน  118

ถ้าไม่มีเวลา เราทุกคนต้องรับกรรมที่เคยทำไว้ไหมครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่มีการบัญญัติ เป็นกาล เวลา ก็เพราะมีสภาพธรรมธรรมที่มีจริงที่เป็นจิต(สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์) เจตสิก(สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต) และ รูป(สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร) เกิดขึ้นเป็นไป  สภาพธรรมที่เกิดดับ มีกาล  เพราะเป็นเหตุให้มีการบัญญัติเป็นกาล  เป็นเวลา เนื่องกับความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไป  

ธรรมที่พ้นจากกาล คือ พระนิพพาน พระนิพพานเป็นสภาพธรรมที่มีจริง ๆ  แต่เป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ จึงพ้นจากความเป็นอดีต    ปัจจุบัน   และ อนาคตอย่างสิ้นเชิง  

แต่ละคน ก็เกิดมานับชาติไม่ถ้วน  ไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้ชาติเดียว   และ ยังจะต้องเกิดต่อไป เพราะยังไม่ได้ดับเหตุที่จะทำให้มีการเกิด นั่นเอง  กรรมที่เคยกระทำแล้ว ไม่สูญหายไปไหน  สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ  เมื่อถึงคราวที่กรรมให้ผล  จะอยู่ที่ไหน ก็ไม่สามารถรอดพ้นไปได้  เพราะฉะนั้น ที่มีค่าที่สุด คือ  ทำดี  สะสมความดี ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ  และฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  นี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับชีวิต  ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ