นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ก.ย. 2562
หมายเลข  31188
อ่าน  133

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 395

 .............    บทว่า  นิมิตฺตคฺคาหี  เป็นผู้ถือนิมิต   คือถือนิมิตหญิงและชาย     หรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส    มีสุภนิมิตเป็นต้นด้วยอำนาจฉันทราคะ.  เพียงเห็นเท่านั้นนิมิตไม่ปรากฏ. บทว่า  อนุพฺยญฺชนคฺคาหีถืออนุพยัญชนะ    คือ   ถืออาการอันต่างด้วยมือ  เท้า  หัวเราะ  ขบขัน  พูดชำเลืองดูและการเหลียวดูเป็นต้น   เรียกว่าอนุพยัญชนะเพราะทำให้ปรากฏโดยเป็นเหตุให้กิเลสทั้งหลายปรากฏ.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ