ฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้
 
nattawan
nattawan
วันที่  3 ก.ย. 2562
หมายเลข  31144
อ่าน  385

   

พยายามเข้าใจธรรมะเป็นบารมี  พยายามอย่างอื่นไม่เป็นบารมี  ถ้าไม่เพื่อดับกิเลสไม่เป็นบารมี

   เข้าใจธรรมะสิ่งที่ปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นบารมี

   กล้าที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะ  ไม่มีเรา  เป็นอนัตตา

   ฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้(ขณะนี้)

   ต้องเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้  เพราะขณะนี้มีเห็น  เข้าใจขณะที่สิ่งนั้นมี  เข้าใจทีละหนึ่งจนทั่วทั้งหมด  ต้องรู้ทันทีในความเป็นธรรมะ  ค่อยๆ เข้าใจขึ้นๆ เป็นปัญญาที่เข้าใจ..ไม่ใช่เรา

   ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเราไปเรื่อยๆ  

   ปัญญาคือความเข้าใจ  จะขาดการฟังธรรมะไม่ได้  ทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าใจ  เข้าใจมากเข้าใจน้อยก็เป็นปัญญา

https://sv1.picz.in.th/images/2019/09/03/ZukUev.png

  คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อเข้าใจ  ต้องไม่ลืมว่าไม่มีเรา  ทั้งหมดเป็นธรรมะเกิดแล้วดับ  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา  ทุกอย่างเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัย

   ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนเข้าใจจริงๆ มั่นคงว่าไม่มีเรา  ฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่มีเรา..มีแต่ธรรมะ 

   คำจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไม่ใช่คำของใคร  ลึกซึ้ง  ค่อยๆ เข้าใจทุกคำแต่เข้าใจทีละคำ

   ถ้ามีเพื่อนไม่ดีไม่มีความสุข  ถ้ามีเพื่อนดีมีความสุข  ไม่ต้องกลัวเลย  ถ้าเราไม่กลัวใครจะทำอะไรเราได้  เขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นกิเลสของเขา  เขาไม่ชอบความจริงก็เรื่องของเขา  ถ้าไม่มีบารมีก็ไม่เข้าใจแน่นอน  เราอยู่คนเดียวใช่ไหม..แล้วจะกลัวอะไรถ้าไม่มีเพื่อน..เพราะมีธรรมะเป็นเพื่อนแล้ว  ไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้น  แล้วจะกลัวอะไร  ถ้ารู้จริงๆ ไม่กลัว  กลัวเพราะไม่รู้  ไม่ต้องกลัว..เสียเวลา..อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด 

   พระโสดาบันเข้าใจว่าไม่มีเราแล้วยังฟังธรรมเพื่อเข้าใจมากขึ้นว่ายังมีกิเลสที่ต้องละ

   ฟังธรรมะเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนา  ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา

   ดีเท่าไหร่แต่ยังเป็นเรา  กับดีที่ไม่มีเรา  อะไรดีกว่า!!!  ตราบใดที่ยังเป็นเรา  แม้กุศลก็เป็นเรา..ดีไหม!!!!!

   สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ  ส. ๓๑ ส.ค. ๖๒

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ก.ย. 2562

  ดีเท่าไหร่แต่ยังเป็นเรา  กับดีที่ไม่มีเรา  อะไรดีกว่า!!!  ตราบใดที่ยังเป็นเรา  แม้กุศลก็เป็นเรา..ดีไหม!!!!!

...ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kullawat
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ