รูปวิภัตติ
 
izhlaya
izhlaya
วันที่  30 ส.ค. 2562
หมายเลข  31138
อ่าน  223

มีคำถามสงสัยครับ จากพระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณีปกรณ์ 
รูปวิภัตติ เอกกนิเทศ 

[๕๑๔] รูปทั้งหมด ไม่ใช่เหตุทั้งนั้น ไม่มีเหตุทั้งนั้น วิปปยุตจากเหตุทั้งนั้น เป็น ไปกับด้วยปัจจัยทั้งนั้น...

ไม่ใช่เหตุทั้งนั้น ?
ไม่มีเหตุทั้งนั้น ?
วิปปยุตจากเหตุทั้งนั้น ?
เป็นไปกับด้วยปัจจัยทั้งนั้น ?

ทั้ง 4 ประโยคนี้เลยครับ ว่าหมายความอย่างไรครับผม ในประโยคต่อๆ มาพอเข้าใจได้อยู่ว่า เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ต่างๆ  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้ช่วยอธิบายเนื้อความนี้ด้วยครับ 

ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ส.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่น ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า รูป หรือ รูปธรรม  เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้น  เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น 

จากคำถาม ก็สามารถพิจารณาได้ดังนี้

รูป ไม่ใช่เหตุทั้งนั้น 
[เหตุที่เป็นมูล  มี  ๖  ประการ ซึ่งเป็นนามธรรมทั้งหมด ได้แก่  โลภะ(ความติดข้อง)  โทสะ(ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ)  โมหะ (ความหลง ความไม่รู้) และ อโลภะ (ความไม่ติดข้อง) อโทสะ(ความไม่โกรธ)   อโมหะ  (ความไม่หลง คือ ปัญญา)  ดังนั้น  เมื่อเข้าใจแล้วว่า  เหตุที่เป็นมูล  มี ๖ ประการ ดังกล่าว  ซึ่งเป็นเจตสิก ๖ ประเภท และ เป็นนามธรรม   เพราะฉะนั้น  รูป  จะเป็นเหตุ ๖ ไม่ได้  จึงกล่าวได้ว่า  รูป ทั้งหมด   ไม่ใช่เหตุ ๖ ดังกล่าว]

รูป  ไม่มีเหตุทั้งนั้น
[หมายความว่า  รูป  เมื่อเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นเฉพาะรูป  ซึ่งเป็นกลุ่มของรูปแต่ละกลุ่ม  โดยที่ไม่มีนามธรรมประเภทใดๆ เจือปนหรือเกิดร่วมด้วยได้เลย  ดังนั้น  รูป  จึงไม่มีเหตุ ๖ ประการเกิดร่วมด้วยเลย  จึงกล่าวได้ว่า  รูป ทั้งหมด ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย]

รูป วิปปยุตจากเหตุทั้งนั้น
[รูป ทั้งหมด  ไม่มีการประกอบพร้อมกันหรือไม่มีการเข้ากันสนิทกับนามธรรมเลย เป็นวิปปยุตกัน คือ ไม่ประกอบพร้อมกันอย่างเด็ดขาด  ดังนั้น  รูป ทั้งหมด จึงไม่ประกอบพร้อมกันกับเหตุ ๖ ประการ ]

รูป  เป็นไปกับด้วยปัจจัยทั้งนั้น
[เป็นความจริง ที่ว่า  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆ โดยปราศจากปัจจัยคือสิ่งที่จะคอยอุปการะเกื้อหนุนให้เกิดขึ้น  แต่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยทั้งนั้น  แม้แต่รูปธรรม ก็เช่นเดียวกัน  เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะมีที่ตั้งให้รูปนั้นๆ เกิดขึ้น  และสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิด ด้วย  กล่าวคือ รูป  เกิดเพราะกรรม  บ้าง   เกิดเพราะจิต บ้าง เกิดเพราะอุตุ บ้าง เกิดเพราะอาหาร บ้าง]

ประโยชน์ของการศึกษาพระธรรม ไม่ว่าจะศึกษาในเรื่องใดก็ตาม  คือ อะไร?  แม้แต่การจำแนกรูป
(รูปวิภัตติ)  โดยนัยประการต่างๆ   ก็เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องมั่นคงว่า ไม่มีเรา ไม่มีสัตว์  ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน   มีแต่ธรรม ที่เกิดขึ้นเป็นไป เท่านั้น  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
izhlaya
izhlaya
วันที่ 31 ส.ค. 2562

กล่าวคือเหตุ ๖ ประการที่เป็นเหตุของนามธรรมนั่นเอง
อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิริยะ
วันที่ 1 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
papon
papon
วันที่ 3 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ก.ย. 2562

ในโลกนี้ย่อแล้วเหลือแค่  นามธรรม  รูปธรรม   นามธรรมเป็นสภาพรู้  ธาตุรู้  อาการรู้  ส่วนรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้  รูปไม่รู้อารมณ์   ควรศึกษาธรรมให้เข้าใจว่าขณะนี้มีนามธรรม  และ  รูปธรรม กำลังปรากฏ เป็นธรรมะที่มีจริงๆ   ไม่ใช่เรา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ