ปฏิสนธิจิต
 
nattawan
nattawan
วันที่  2 ก.ค. 2562
หมายเลข  30990
อ่าน  399

   " ปฏิสนธิจิตประมวลกรรมที่จะทำให้แต่ละบุคคลได้รับผลในแต่ละชาติ "

   กรุณาขยายความข้อความนี้ด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปฏิสนธิจิต  เป็นจิตขณะแรกในแต่ละภพในแต่ละชาติ ที่เกิดขึ้นเป็นไป  สืบต่อจากจุติของชาติที่แล้ว  สิ่งที่เก็บสะสมอยู่ในจิตไม่สูญหายไปไหนเลย  ทั้งกรรมที่เคยกระทำแล้ว การสะสมทั้งดีและไม่ดี  ไม่สูญหายไปไหน  สะสมสืบต่ออยู่ในจิต  ปฏิสนธิจิต จึงประมวลมาทั้งหมด  ทั้งกรรม และวิบาก  ซึ่งก็พอจะเข้าใจได้จากชีวิตประจำวันว่า ที่มีการกระทำกรรมที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สะสมสิ่งที่ดีและไม่ดี  ตลอดจนถึงได้รับผลของกรรมโดยลักษณะต่างๆ มาจากไหน  ถ้าไม่มีจิตขณะแรกในภพนี้ชาตินี้  สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปฏิสนธิจิตประมวลกรรมที่จะต้องพบทั้งหมด

...อนุโทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 4 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ