ห่วงโลก
 
nattawan
nattawan
วันที่  14 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30938
อ่าน  160

 

   ห่วงโลก กลัวโลกจะแตกหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพราะไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงว่าโลกคือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับไปไม่เหลือในขณะนี้เอง

     จากการสนทนาธรรมที่กนกรัตน์รีสอร์ท  อัมพวา  ๑๘ ก.ย. ๖๐

     ตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกก็ห่วงโลก  เพราะไม่รู้ว่าโลกแตกแล้ว  กำลังแตกอยู่  ห่วงโลกเพราะไม่รู้จักโลก  ถ้ารู้จักโลกจะไม่ห่วงเพราะไม่มีเรา  สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไป...ห่วงตรงไหน!!!  ขณะนี้เห็นเกิดขึ้นแล้วดับไป..ห่วงตรงไหน..ยังไม่เห็นใครห่วงเห็นเลย  พอได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับไป..ไหนห่วงโลก  ก็เป็นแบบนี้เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา  ตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกจึงห่วงโลก  ถ้ารู้จักแล้วจะห่วงได้อย่างไร  เกิดและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา  ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดดับตลอดเวลา

     ตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเพราะโลก  เพราะเห็น  เพราะได้ยิน  แต่ถ้ามีความเข้าใจจะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหมด

     เพราะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา  พอมีเราก็สารพัดอย่างที่จะห่วง  ที่จะกลัว  ที่จะอยากได้  แต่พอรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะ  แม้แต่ความอยากก็ไม่เหลือเลย  เข้าใจในความไม่เหลือจะรู้ว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีมานานแสนนาน  จนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วติดข้องในสิ่งที่ไม่มี  ไม่มีแล้วยังติดข้องเพราะหลงเข้าใจว่ายังมี

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของอกุศลธรรมว่าเป็นข้าศึกผู้ประทุษร้าย  ผู้เบียดเบียนจิตใจ  ผู้นำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย  แต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะแม้ข้าศึกก็เกิดดับ  แต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีข้าศึกถาวร

     คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้ว  เพราะได้ทรงประจักษ์แจ้งโลกตามความเป็นจริง  ชาวโลกไม่สามารถรู้จักโลกตามความเป็นจริง  ฟังแต่ละคำ  คิดพิจารณา  เข้าใจตามลำดับขั้นของการฟังนำไปสู่ขั้นของการประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริง

     รู้จักโลกจึงพ้นจากโลก  ถ้าไม่รู้จักโลกก็ไม่พ้นจากโลก  ยังเกลียดชังโลก  ยังโกรธโลก  ยังติดข้องโลก  เพราะไม่รู้จักโลกว่าแท้ที่จริงเกิดแล้วดับแล้ว  ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะที่เกิดดับ

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 20 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ