ขอความรู้เกี่ยวกับมานัต
 
kullawat
วันที่  14 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30936
อ่าน  365

เรียนท่านวิทยากร

วิชาพระพุทธศาสนามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระนางมหาปชาบดี ขออนุญาตบวชโดยต้องรับครุธรรม 8 ซึ่งตอนหนึ่งกล่าวว่า พึงประพฤติมานัตปักษ์หนึ่ง ในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรค่ะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นข้อความที่แสดงว่า  เมื่อภิกษุณี ต้องอาบัติหนัก คือ  อาบัติสังฆาทิเสส  จะต้องขอมานัต (อยู่ประพฤติวัตรนับราตรี)  ที่เรียกว่า  ปักขมานัต  คือ  กึ่งเดือน  (๑๕  วัน)  จากสงฆ์ ๒ ฝ่ายคือ ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์   แต่ถ้าเป็นพระภิกษุ จะประพฤติข้อวัตรนี้เพียง ๖ ราตรี เท่านั้น  นี้คือ ความแตกต่าง 

ก็เป็นเรื่องที่ยากแก่การที่จะเข้าใจ  และในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วครับ 

-----------------------------
พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๖ ภาค ๑ - หน้าที่ ๔๖๘

ที่ชื่อปักขมานัต  ได้แก่  มานัตกึ่งเดือน ที่สงฆ์ให้แก่นางภิกษุณีเพื่ออาบัติ
ที่ปิดไว้หรือมิได้ปิด.

-----------------------------

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๖ ภาค ๑ - หน้าที่ ๔๙๒

ก็ปักขมานัต  สงฆ์พึงให้กึ่งเดือนเท่านั้น  ทั้งอาบัติที่ปิด  ทั้งอาบัติที่มิได้ปิด. 
จริงอยู่  คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า  ภิกษุณีผู้ล่วงครุกรรม 
พึงพระพฤติปักขมานัตในอุภโตสงฆ์(สงฆ์ ๒ ฝ่าย). 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 20 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ