จิตที่ไม่สงบ
 
Anatta442
วันที่  9 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30920
อ่าน  251

ผมอายุ 18 ผมได้สอบข้อสอบต่างๆ ของเด็กมัธยม ไม่ว่าจะเป็น onet gat pat 9 วิชาสามัญ คะแนนแอดมินชั่นผมดีในระดับหนึ่ง ผมได้คะแนนอยู่ใน 2,800 คนแรกของประเทศจาก 100,000 กว่าคน ดีพอที่จะเข้าวิศวกรรมศาสตร์อันดับต้นๆ ของประเทศได้เลยอาทิเช่น จุฬาฯ มหิดล มจพ. สจล. มจธ. พอคะแนนออกมาแล้ว ผมได้พูดลอยๆ กับครอบครัวว่ายังไงก็ไม่ติดเพราะว่ามีบางสาขาที่คะแนนผมไม่ได้จริงๆ อาทิเช่น ผมได้คะแนนXคะแนน มันติดได้แค่บางสาขา ผมจึงพูดลอยๆ ว่า ถ้าติดวิศวะ ... ขอให้เรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นกับผม สาธุ

ปรากฏว่าวันประกาศผลผมสอบติดจริงๆ  สาขาผมรับ 15 คนผมได้ลำดับที่ 7 เมื่อก่อนผมเชื่อในวิทยาศาสตร์มากสิ่งใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ผมจะไม่เชื่อเด็ดขาด ผมจึงอยากได้คำแนะนำจากผู้รู้ ว่าผมควรใส่ใจหรือไม่ หรือว่าการได้มาครั้งนี้เป็นเพราะผมพยายามเรียนอย่างหนัก อ่านหนังสืออย่างหนัก เพื่อสอบเข้า เพียงแค่คำพูดลอยๆ ไม่มีน้ำหนักไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่มีความทุกข์นี้ได้


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การจะได้รับสิ่งที่ดี หรือ สิ่งที่ร้าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของตนหรือของคนอื่น ว่าแม่น ว่าตรง จะต้องเป็นอย่างนั้น แต่ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำมา กรรมดี ย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว และย่อมมีกาเวลาให้ผล กรรมดี ก็เช่น การให้ทาน รักษาศีล อบรมปัญญา กรรมชั่ว เช่น การผิดศีล 5 เป็นต้น เพราะฉะนั้น การพูดว่าขอให้สอบติดแล้วขอให้ได้รับสิ่งร้ายๆ และสอบติดจริงๆ การกระทำเช่นนี้ ไม่ได้เป็นกรรมชั่วที่เป็นการผิดศีล 5 ที่จะต้องได้รับผลชั่วเลย เพราะฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง ต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ ก็จะได้รับคำตอบตามสัจจะความจริง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้น  ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้สภาพธรรมเกิดขึ้นได้เพราะธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  เหตุย่อมสมควรแก่ผล  กรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้าตามเหตุปัจจัยซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเป็นเมื่อใด ชาติใด  กุศลกรรมให้ผลเป็นผลที่ดี  น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ส่วนอกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมชั่วนั้น ก็ให้ผลเป็นผลที่ไม่ดี ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจที่ยังมีการได้รับผลของกรรมและสะสมกรรมใหม่ ก็เพราะยังมีภพชาติอยู่ มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์  สืบเนื่องมาจากเหตุคือ ยังไม่ได้ดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นนั่นเอง   

ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็ควรจะเป็นไปเพื่อการสะสมความดีและศึกษาพระธรรมให้เข้าใจสะสมเป็นที่พึ่งต่อไป เพราะสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่ง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 25 มิ.ย. 2562

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ