สุขเท่าไหร่ก็ไม่พอ
 
nattawan
nattawan
วันที่  6 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30914
อ่าน  453

   

 สุขเท่าไหร่ก็ไม่พอ  แล้วก็ลืม  ทุกอย่างเพียงชั่วคราว  ไม่ว่าจะสุขสักเพียงใดก็ต้องหมดไป  หมดไปแล้วนานเข้าก็ลืม  สู้ไม่เกิดเลยจะไม่ดีกว่าหรือ  แต่ก็ต้องด้วยปัญญาที่เห็นความจริงและสละความติดข้องได้

   จากการสนทนาพระสูตรที่ มศพ. ๒๕ ส.ค. ๕๕

   ดีแสนดีแต่ไม่เข้าใจพระธรรม  ความดีนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุว่าดีอย่างไรก็ยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเรา  แต่มีธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี  ปัญญาสามารถเห็นถูกว่าดีเป็นดี  ชั่วเป็นชั่ว  แล้วมีหรือที่ปัญญาจะเลือกทางชั่ว

   ต้องเริ่มจากความเข้าใจถูกเห็นถูก  ทุกคนเกิดมาเห็นถูกหรือเปล่า  ไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสามารถไตร่ตรองพิจารณาได้  ก็แล้วแต่กำลังของสติปัญญา 

   บางคนชอบความสุขเหลือเกิน  ใครบ้างไม่ชอบ  ยิ่งสุขยิ่งชอบ  ถ้าความสุขไม่เกิดเลยจะไม่ดีกว่าหรือ  เพราะเกิดแล้วต้องชอบ  ไม่พอ  ยิ่งสุขยิ่งดียิ่งชอบ  จะมีจุดจบหรือที่สุดของความสุขไหมในเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่พอ 

   ถ้าเป็นคนฉลาดและรู้ความจริง  อาจหาญที่จะรู้ว่า  ถ้าความสุขนั้นไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ดีกว่าหรือ  ต้องอาจหาญมากที่จะรู้ว่าหนทางที่จะไม่เกิดมี  เพราะฉะนั้นฟังธรรมทั้งหมดแม้แต่อริยสัจเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา  มรรค ๘ จะได้รู้ความจริงซึ่งเป็นทุกข์  เป็นเหตุของทุกข์  จะได้ถึงการดับทุกข์  ถึงนิโรธและรู้ว่าหนทางนั้นคืออะไร...หนทางนั้นคือการที่จะไม่ต้องเกิดอีกเลย  แม้แต่ความสุขที่ต้องการ  สุขเท่าไหร่ก็ไม่พอ  อยากสุขอีกๆ แต่ก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่สุขหรือถ้าสุขนั้นไม่เกิดเลยจะไม่ดีกว่าหรือ

   ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพียงชั่วคราวจริงๆ แล้วก็ลืม  ไม่มีความสำคัญใดๆ เลยเพราะลืมแล้ว  สุขอย่างไรก็ตามถ้าไม่เกิดเลยจะไม่ดีกว่าหรือ

   ธรรมะทั้งหมดสำหรับไตร่ตรอง  สัจจะความจริงสามารถเข้าใจในขั้นฟังก่อน  แค่ไหน  และในขั้นฟังไม่สามารถเป็นอย่างที่เข้าใจได้เลย  แต่ต้องอาศัยการอบรม  ปัญญาสามารถจะเจริญขึ้นเพราะอวิชชาไม่เห็นเลย  อวิชชาไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดโลภะความติดข้อง  แต่ปัญญาเป็นความรู้  ปัญญาไม่ทำให้ติดข้องเลยและสามารถทำให้สละ  ละสิ่งที่เคยติดข้องได้  แม้ว่าจะติดข้องมานานแสนนานก็สามารถดับสละหมดไม่ต้องการอีกแล้วได้

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง 


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ