ลักษณะของทุกข์ - การอบรมเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นได้อย่างไร ตอนที่ 2-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  1 พ.ค. 2562
หมายเลข  30814
อ่าน  302

ถาม: พวกเราทุกคนอยากจะรู้ว่าทำอย่างไร เราจึงสามารถเริ่มต้นการอบรมเจริญวิปัสนาในขณะปัจจุบันนี้

อ.สุจินต์: ควรที่จะระลึกลักษณะของความจริงที่กำลังปรากฏ เมื่อสติระลึกความจริงอย่างหนึ่งอย่างใดที่ปรากฏ วิตกเจตสิกซึ่งคิดถูก เป็นสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์ 8 ที่จรด หรือตรึกในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ในขณะนั้นปัญญาสามารถที่จะเริ่มศึกษาและค่อยๆ รู้ชัดลักษณะสิ่งนั้นตามความเป็นจริง ด้วยหนทางนี้ปัญญาสามารถที่จะเจริญขึ้นได้

   ผู้ที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาศึกษาความจริงที่เกิดและดับซ้ำๆ อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เมื่อมีได้ยิน สติอาจจะเกิดและระลึกได้ยิน เพียงขณะเดียว แต่ผู้นั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาลักษณะนั้นเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นเพียงนามซึ่งรู้เสียง นามที่ได้ยินก็ดับไปไม่เหลือแล้ว

   ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนของความจริง เช่น ได้ยิน แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ไม่มีใครสามารถที่จะพิจารณาลักษณะความต่างกันอย่างแท้จริงของเสียงและนามที่ได้ยิน โดยการพยายามที่จะจับหรือคว้าสิ่งนั้นไว้ แต่อย่างไรก็ตาม นามที่ได้ยินเสียงจะเกิดอีกครั้งแน่ และถ้าใครอบรมเจริญสติ และปัญญา ก็สามารถที่จะมีสติเกิดขึ้นอีกครั้งระลึกนามที่ได้ยิน

   เดี๋ยวนี้ ที่ขณะนี้ สติ สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ และระลึก ลักษณะหนึ่งของนามธรรม หรือรูปธรรมทีละขณะ ตามที่ปรากฏผ่านทางทวารทั้ง 6 ด้วยหนทางนี้ ปัญญาสามารถที่จะค่อยๆ เจริญขึ้น ในระดับที่รู้ชัดเจนถึงความต่างกันของนามธรรม และรูปธรรม เช่น ปัญญาจะสามารถรู้ชัดเจนในความต่างกันในลักษณะของนามที่ได้ยินและรูปว่าเป็นเสียง ว่าเป็นลักษณะที่แตกแต่างกันที่ และปัญญารู้แต่ละหนึ่งทีละขณะ

   ท้ายที่สุดเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นจริงของนามและรูป และจากนั้นการเข้าใจลักษณะนั้นก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่านามใด หรือรูปใดปรากฏ ไม่ว่าที่ไหน สติและความเข้าใจธรรมก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปรกติ และนั่นก็คือ การอบรมเจริญขึ้นของสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน เมื่อความเข้าใจเจริญขึ้น และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความไม่รู้ก็จะค่อยๆ ละคลายลงไป

ข้อความนี้ถูกแปลจาก...The Characteristic of Dukkha - How to begin with the practice of vipassana?

คลิกเพื่ออ่านตอนอื่นๆ ...

ตอนที่ 1 - พ้นจากทุกข์ได้อย่างไร

ตอนที่ 2 - การอบรมเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นได้อย่างไร

ตอนที่ 3 - นั่งทำสมาธิด้วยโยนิโสมนสิการได้อย่างไร

ตอนที่ 4 - ความต่างกันของรูป

ตอนที่ 5 - ความหมายของการศึกษาลักษณะ

ตอนที่ 6 - ปัญญาเจริญขึ้นได้ตามลำดับขั้น

ตอนที่ 7 - การยึดถือในขันธ์ 5 เป็นทุกข์

ตอนที่ 8 - เราติดกับความคิดที่เป็นตัวตน

ตอนที่ 9 - ความหมายของอิริยาบถปิดบังทุกข์

ตอนที่ 10 - ไปสู่ป่า และ สำนักปฏิบัติ

ตอนที่ 11 - ความเข้าใจเจริญขึ้นตามปรกติ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ