4 - 5 พ.ค. 2562 ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับวิทยากร มศพ. ที่บ้านธัมมะ ลำพูน
 
บ้านธัมมะ
วันที่  8 เม.ย. 2562
หมายเลข  30617
อ่าน  576
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอเชิญสนทนาธรรม
กับวิทยากร มศพ.

อ. ธิดารัตน์ หอมจันทร์ 
 
ที่บ้านธัมมะ ลำพูน
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น.
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติม  โทร 081-8320577
 

เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ